připomínka: Zastavování krajiny


Máte pocit, že centrum Jablonce nežije tak jak by mohlo, že je po zavření úřadů a obchodů liduprázdné a bez života?
Ceníte si blízkosti volné krajiny kolem města? 

Na obrázku jsou zvýrazněné proluky a prázdné domy v centru města.

Jablonec vždy spojoval výhody města i krajiny - služby, kulturu a společenský život s dostupnou okolní krajinou. A mělo by tomu tak být i do budoucna. Koncept územního plánu však navrhuje velkoplošnou výstavbu na lukách a polích za městem, což oslabí obě silné stránky města.

Přijdeme tak o veřejně přístupné hřebeny a louky, kam je možné jít a odkud je možné vidět město. Počet obyvatel podle prognóz víceméně neroste, roztahování města do šířky tedy také znamená ještě méně lidí v centru, které je již dnes plné proluk a prázdných budov a postupně z něj mizí život. Navíc rozvolněná zástavba znamená zvýšení nákladů na údržbu silnic, nárůst dopravy a v tomto konkrétním případě díky nešťastnému nastavení regulativů i nucení investorů stavět energeticky neúsporné nebo zbytečně drahé domy.

V přiloženém textu připomínky se můžete o tématu dozvědět více. A pokud se s tím rozhodnete něco udělat, vyplňte a podepište prosím obě části přílohy, připomínku i zmocnění zástupce veřejnosti. Nejlépe je ještě nechte podepsat od lidí v okolí, kteří se chtějí připojit, a oba formuláře doručte na adresu v rubrice kontakt.
  

Ċ
ida čapounova,
21. 8. 2011 13:50