Werkdruk & stress

 

Ik moet een deadline hebben, anders kom ik niet in beweging’

 

Stress, de motor van de organisatie

De werkdruk die in Nederland wordt ervaren, is hoog. Maar is werkdruk hetzelfde als stress? Wat is stress eigenlijk? Wat is gezonde stress en wanneer wordt stress contraproductief? Hoe herken je de signalen? Als iemand niet kan omgaan met werkdruk, is hij of zij dan ongeschikt voor de functie of heeft de werkomgeving er ook mee te maken? Dus, hoe manage je stress, wat maakt het verschil tussen vlammen en afbranden (zie ook bijlage). 

 
Definities

‘Leven en werken’ betekent onherroepelijk geconfronteerd worden met een bepaalde belasting of werklast. Deze werklast wordt soms ervaren als werkdruk.. De veerkracht van iemand wordt bepaald door psychische en fysieke factoren, door sociale en situationele factoren. Waar de waargenomen belasting (werkdruk) in verhouding tot de veerkracht te hoog of te laag is, ontstaat er spanning of stress. Stress gaat gepaard met fysieke en psychische verschijnselen bij de betrokkene. Stress is in principe positief omdat zij activeert en motiveert. Wanneer de stress echter te groot is of te lang voortduurt, kan de stress schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Dus, stress is ook positief en functioneel. Hoe stress ervaren wordt, blijkt afhankelijk te zijn van de interpretatie van de situatie waarin men zich bevindt. Stressreacties spelen een grote rol in het overleven van de soort. Het zien van een krokodil tijdens het zwemmen, geeft uiteaard stress en fysiologische reacties. Vervolgens zwemt u zo snel als nooit tevoren.

 

Oorzaken van Stress

Stress wordt veroorzaakt door factoren in de omgeving in relatie tot persoonskenmerken.
 
Doe nu een stress test.
Hoe staat u ervoor?
                                   Stresstest 
 
 
 
 
 
In het weegschaal model kunnen op de linkerschaal (belasting) ‘stressful life events’, zoals het overlijden van een dierbare of de koop van een huis komen te liggen, maar ook de dagelijkse problemen zoals gezondheid, diefstal, etc. Ook de belasting op het werk komt terecht in de linkerschaal. Op de rechterschaal liggen zaken die de belastbaarheid versterken, zoals kennis en vaardigheden maar ook de sociale steun die men ervaart of de dagelijkse positieve ervaringen. Stijgt de werkdruk, kan de weegschaal naar de verkeerde kant doorslaan.

Natuurlijk is dit een simplistisch en statisch model. De boogmetafoor is een beter middel om de dynamiek weer te geven.

 

Oplossingen

Zijn er oplossingen? Ja vele!

Sommige situaties kun je niet voorkomen maar je kunt je er wel tegen wapenen. Dit kun je doen door te werken aan bijvoorbeeld je lichamelijke en mentale fitheid of aan je copingstrategieën. Ook kun je oorzaken in het werk bestrijden door het werk anders te organiseren. En natuurlijk kun je je kennis en vaardigheden versterken.
 
 
HRM TOP kan u adviseren bij het in kaart brengen van omvang en ernst van de problematiek. Ook kan HRM TOP de bewustwording en de kennis van de problematiek vergroten waarop leiding en medewerkers beter hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.  In een Stress management training kunnen de management-vaardigheden versterkt worden. In individuele toekomst gesprekken met medewerkers (en leidinggevenden) kunnen oplossingen (in of extern de eigen organisatie) gevonden worden voor diegene waarvan verwacht mag worden dat zij op het randje balanceren, of voor hen die zichzelf willen ontwikkelen..
 
 
 
Bryozoa / Dollard        

 

 

De (proces) aanpak van stress kan verlopen via de 4W’s.

 

Willen

Herken ik het knelpunt? Vind ik het knelpunt ernstig, krijgt het prioriteit?

 
Weten

Is er sprake van (risicovolle) stress? Wie heeft waar last van?

 
Wegen

Welke maatregelen nemen we?

[informatie, ondersteuning, individuele begeleiding, training in stresshantering, levensfasen beleid, flexibel medewerker, calamiteiten/zorgverlof, onbetaald verlof, tijdelijk lichter werk, sociale steun, waardering, hulp, organisatie van het werk (de middelen, de processen, de regelmogelijkheden), copinggedrag, gezondheidsmanagement, vitaliteit, training]

 
Werken

Implementeren van het plan van aanpak

 
Evalueren

Hoe loopt het? Wat is het resultaat? Hoe verder?

 

 

 
 
 
 
 
Ċ
De Vries Rudy F H,
9 aug. 2010 10:57
Comments