Coördinator

 
De Verzuimcoördinator
Het kan voor de organisatie wenselijk zijn een verzuimcoördinator in te schakelen voor een korte of langere periode.
Waarom?               
 • Omdat het verzuim oploopt en u er niet voldoende vat op krijgt
 • Omdat het beleid een nieuwe impuls moet krijgen in de organisatie
 •  Omdat uw verzuimcoördinator zelf is uitgevallen
 • Omdat met name het kort (of lang) verzuim stijgt en er ingegrepen moet worden
 • Omdat de organisatie gewoon even niet weet hoe het verder moet
                                                                                                                                                                                                                                                  Doorsnede stengel zeelelie / Sterrebos Groningen

De verzuimcoördinator neemt u veel werk uit handen, maar niet de verantwoordelijkheid. De werkwijze en de taken & verantwoordelijkheden van de verzuimcoördinator worden in samenspraak met u bepaald. Dit is maatwerk, afhankelijk van de situatie, de cultuur binnen de organisatie en de doelen die de organisatie gesteld heeft. Het resultaat van het werk van de verzuimcoördinator moet zijn is dat de hoogte van het verzuim op een door de organisatie gewenst peil komt. De kern van de aanpak is gelegen in het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, van medewerker en leiding tot directie en arboarts.   

 

Mogelijke taken van de verzuimcoördinator zijn:

 1. ‘achterstalling onderhoud’ uitvoeren aan cases (lang of frequent) verzuim, teneinde een inhaalslag te realiseren welke leidt tot meer aanwezigheid op de werkvloer
 2. begeleiding van de individuele verzuimende medewerker met als doel de duur van het verzuim of de frequentie van het verzuim terug te brengen naar een vooraf afgesproken niveau
 3. bewaking van wettelijke termijnen (Poortwachter), afhandeling van papierwerk en coördinatie van reïntegratiemogelijkheden
 4. coaching van de leidinggevenden en/of P&O in hun taken met betrekking tot verzuimbeheersing
 5. herformuleren van het verzuimbeleid naar een resultaatgericht beleid
 6. ontwerp en implementatie van een managementcyclus (streefdoelen, informatie, evaluatiemomenten)

Er worden vooraf concrete afspraken gemaakt over:

  • het beoogd resultaat
  • de wijze van werken (vorm en inhoud)
  • de communicatie, contactmomenten en bereikbaarheid
  • de benodigde tijdsinvestering om tot resultaat te komen
HRM TOP biedt zich aan als verzuimcoördinator voor korte of langere periode,
voor 1 uur per week tot een periode van maximaal 6 maanden voor de volledige werkweek. 
Comments