Training

 
        'Oefening baart kunst'         
                                                           

Heeft een training zin?

Verzuim vindt zijn oorsprong in het gedrag van medewerkers. Dat gedrag wordt bepaald door die medewerker zelf, door het werk en de organisatie van het werk, door de sfeer op het werk, door maatschappelijke factoren (denk aan het krantenartikel waarin wordt gemeld dat al 8% van de mensen griep heeft), door de sociale omgeving, etc. Dit betekent per definitie dat het managen van verzuim niet eenvoudig is. Het managen van verzuim begint met een goed beleid en een goed protocol, de set van afspraken. Het draait zeker ook om goede communicatie. Maar bovenal is het succes afhankelijk van de medewerker die zijn verantwoordelijkheid neemt én een leidinggevende die van verzuim werk wil en kan maken, een leidinggevende die het beleid tot leven wekt. Veel leidinggevenden vinden het moeilijk en daarom is een goede ondersteuning van deze leidinggevenden essentieel.
 
Een training voor leidingevenden komt vaak voort uit een wens van het management of als verbeterpunt uit bijvoorbeeld een audit. Idealiter komt de vraag uit de groep leidinggevenden zelf.
 

Inoverheid.nl 20 juli 2010

Eén op de vijf meldt zich ten onrechte ziek

Twintig procent van de Nederlanders geeft toe zich wel eens ten onrechte ziek te melden. In totaal kost oneigenlijk ziekteverzuim Nederlandse werkgevers jaarlijks zo'n drie miljard euro. Dit blijkt uit onderzoek van risicoadviseur Aon.

 
 

HRM TOP heeft als visie dat één training veelal niet tot een blijvend resultaat leidt. Een serie van contactmomenten kan wel tot resultaat leiden. Bijgaand een blauwdruk. Maar geen organisatie is gelijk dus komt HRM TOP graag bij u langs om de opties te verkennen.

 

Hoorn oeros / Noordzee
Ċ
De Vries Rudy F H,
16 aug. 2010 01:45
Comments