Thema's‎ > ‎

Psycho-Sociale Therapie

    ingeval van psychische problemen, angsten, somberheid en burnout.

    en:

Coaching in werksituaties

Conflictbemiddeling

          Relatietherapie

        & StudiekeuzeAdvies & loopbaancoaching

 

                    Ieder mens vindt zichzelf in zijn leven wel eens terug in moeilijke of lastige situaties. 

                    Meestal lossen we deze problemen in de verschillende levensfasen zelf op. 

                    Soms zijn de moeilijkheden te groot om er zelf uit te komen. 

                    Het is niet altijd mogelijk of gemakkelijk om bij familie of een goede vriend(in) om hulp te vragen. 

                    Soms bespreken we ons probleem liever met een buitenstaander, 

                    iemand die hier speciaal voor opgeleid is, de juiste afstand neemt en objectief kan zijn.  

 

Werkwijze

In de werkwijze staat de persoon en zijn/haar hulpvraag centraal, niet het protocol. Ieder mens is uniek en dus dient de therapie specifiek te zijn. De inhoud en de vorm van de therapie wordt afgestemd op de persoon. 

Mijn kwaliteit zit in het aanvoelen wat iemand nodig heeft om in beweging te komen. De nadruk ligt op het vinden van oplossingen / mogelijkheden. Mijn brede belangstelling, opleiding en levenservaring stellen mij in staat mij aansluiting te vinden bij de wereld van de cliënt. Mijn rol is stimulerend, ondersteunend.

Een van mijn uitgangspunten is dat in een open en directe communicatie de kiem gelegd wordt voor leren en vooruitgang. De eigen verantwoordelijkheid in het leven is van groot belang. Dit geldt ook voor therapie en coaching. 

De werkwijze is eclectisch. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van methodes uit de Cognitieve Therapie, Rationeel Emotieve Therapie, de Trans-Actionele Analyse, etc.


Intake

Bij een intake gesprek komende volgende aspecten aan bod:

·       Levensloop en leefgewoonten

·       Hulpvraag en gewenst einddoel

·       Aanpak

·       De vraag of er een klik is (gaan we door of niet?)

Privacy / Beroepsgeheim

Al hetgeen een cliënt vertelt, valt onder het beroepsgeheim. Informatie uitwisseling met derden vindt slechts plaats met uitdrukkelijke, schriftelijk en specifieke toestemming van de cliënt.

Op het werk van HRMTOP is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing en 

op therapie, coaching & advies is de beroepscode en dus het tuchtrecht van het NIP van toepassing.

https://sites.google.com/site/hrmtop/thema-s/therapie/NIP%20logo.jpg

Bij het NIP kan een klacht ingediend worden indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening van HRMTOP.

Comments