Thema's‎ > ‎

Advies MKB

In het MKB spelen vaak specifieke en concrete problemen of vragen. Wanneer u zich in een van onderstaande situaties herkent of wanneer u zich in een vergelijkbare situatie bevindt, kan HRM TOP u ondersteuning bieden. Neem contact op en maak een afspraak voor een vrijblijvend en gratis oriënterend gesprek. Mocht het tot verdere afspraken komen, behoort een honorering op basis van resultaat (No cure, No pay) tot de mogelijkheden.

 

HRM TOP kan u concreet ondersteunen op o.a. de volgende punten:

Conflicten

In uw organisatie is sprake van spanningen en/of conflicten als gevolg van het gedrag of de uitspraken van één of meer medewerker(s). Deze situatie kost u omzet en zorgt ervoor dat u minder plezier hebt in uw werk. U hebt van alles geprobeerd maar weet het even niet meer. Hoe ver kunt, mag en wilt u gaan?

 

Personeelsbeleid

Uw bedrijf is gegroeid in omzet en personeel. Af en toe loopt u nu tegen zaken aan die niet goed geregeld zijn. Er is geen preventief beleid geformuleerd om problemen te voorkomen. Medewerkers beroepen zich op bijvoorbeeld CAO-afspraken, want u heeft nog geen afspraken op bedrijfsniveau gemaakt. U voelt zich afhankelijk van bijvoorbeeld de adviezen van uw administratiekantoor. Wat te doen?

  

Arbodienstverlening

U bent niet ontevreden over uw arbodienst, maar vraagt zich wel eens af of de kosten opwegen tegen de baten. Heeft u wel het passende contract?

Of, u bent ontevreden over de dienstverlening. Het kost u handen vol geld en tijd (papieren rompslomp) en het levert u weinig op. Sterker nog, de arboarts kiest soms (naar uw mening) onterecht partij voor de medewerker. Bent u eigenlijk verplicht deze diensten af te nemen?

 

It’s lonely at the top

Soms is het eenzaam voor u als directeur-eigenaar van een MKB bedrijf. Veel situaties, veel problemen moet u in uw eentje oplossen. Dat was ooit ook uw bewuste keuze als ondernemer. Vaak ontbreekt het u aan een goede gesprekspartner, u staat er letterlijk alleen voor. Juist door een kritische gesprekspartner die wel even doorvraagt, kunt u sneller en tot betere besluiten komen. En u kunt uw kostbare tijd op een ander wijze besteden. Zie voor verdere informatie de flyer 'MKB consularis' onder aan de pagina.

 

Verzuim

Het verzuim van sommige medewerkers is naar uw mening buitensporig. De een heeft zich nu al voor de derde keer in 6 maanden ziek gemeld, een ander is al 4 weken met vage rugklachten afwezig. En de arbodienst, daar heb je ook niets aan. Het ergert u dat er niets aan deze onhoudbare situatie lijkt te worden gedaan. Wat zijn uw rechten? Wat kunt u doen? Hoe kunt u de regie houden over de situatie?


 Gesprekken

U bent gewend om zaken met de medewerkers te bespreken op het moment dat er iets speelt. Dat formele gedoe is niets voor u. Maar u merkt dat niet ieder gesprek even prettig verloopt, en dat soms een gesprek niet leidt tot het door u gewenste resultaat. En bovenal is het lastig, u ziet er soms tegen op,  dat gesprek weer aan te (moeten) gaan met een medewerke


Levensfasenbeleid

Dit beleid lijkt een ver van mijn bed show voor uw bedrijf. Tot het moment dat u moeite krijgt om goed opgeleide medewerkers te vinden. Of, tot de dag dat u merkt dat een medewerker niet meer mee kan komen, niet meer dat kan geven dat wenselijk is voor een goed bedrijfsresultaat. Of tot iemand ziek uitvalt en u 2 jaar salaris moet doorbetalen.  En dan? Was dit te voorkomen?r. Valt hier winst te halen?

Ċ
De Vries Rudy F H,
26 apr. 2015 11:59
Comments