Thema's

 
Onderstaande thema's worden nader uitgewerkt op vervolg pagina's.
 
    HRM en P&O  
"Strategisch HRM-beleid richt zich op de koppeling van organisatiedoelen aan HR-investeringen, 
en daarnaast op het plannen en monitoren van het resultaat van die investeringen."
 
"Levensfasenbeleid is organisatiebeleid waarin rekening gehouden wordt met verschillen 
tussen (groepen) medewerkers in verschillende levensfasen. 
Het resultaat is dat medewerkers langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken blijven."
 
"De beslissing om te verzuimen (gedrag) wordt beïnvloed door de mate van evenwicht tussen werk en persoon. 
Verstoring van dit evenwicht heeft invloed op de motivatie van de werknemer
en dit werkt vervolgens door in de keuze om al dan niet te gaan verzuimen."
 
"Werkdruk is de motor van de organisatie en de medewerker,  mits andere factoren in evenwicht zijn.
Die andere factoren zoals sociale omgeving, organisatie van het werk 
en de eigen verantwoordelijkheid zijn goed beïnvloedbaar."
 
"Als iemand echt naar je luistert, worden problemen veel sneller opgelost

dan als er eerst een dossier van wordt gemaakt."

Mediation 

Team conflicten 

Grensoverschrijdend gedrag    

Zelfsturende teams

Zeeëgel / Groningen