P&B cyclus BalancedSC

 
'In gesprek moet je elkaar durven tegenspreken'
 
Plannings- & beoordelingscyclus   

De organisatie heeft een missie en een visie, welke vertaald worden naar strategische doelen van de organisatie. De gewenste resultaten worden behaald binnen zekere randvoorwaarden/grenzen. Deze grenzen van de organisatie worden mede bepaald door missie/visie, door de normen en waarden van de organisatie.

Een van de middelen die het management ten dienste staan ter bevordering van een goed resultaat is de plannings- & beoordelingscyclus. De cyclus beoogt ‘in een spiraal’ het beoogde resultaat te behalen. Afspraken worden opgesteld met behulp van de door de organisatie geformuleerde resultaatgebieden (bijvoorbeeld aan de hand van de Balanced Scorecard). De kern wordt echter gevormd door het gesprek tussen leidinggevende en medewerker. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het resultaat van het groter geheel en bewaakt de organisatie-afspraken. De medewerker kent zijn werk(veld) het beste en weet hoe resultaten behaald kunnen worden.

In een planningsgesprek worden (smart) afspraken gemaakt over te behalen resultaten. Daarnaast wordt afgesproken op welke wijze resultaten behaald worden en onder welke randvoorwaarden.  Bij de randvoorwaarden kan gedacht worden aan hard-ware, soft-ware, ondersteuning, coaching/opleiding, etc. In dit gesprek kunnen competenties, of persoonlijke ontwikkeling (POPs)  als specifieke thema’s opgenomen worden. Het planningsgesprek wordt gevolgd door één of meer voortgangsgesprekken. In het beoordelingsgesprek wordt geëvalueerd of resultaten gehaald zijn en welke factoren van invloed zijn geweest op het resultaat.

 
Balanced Scorecard
De Balanced Scorecard wordt in de praktijk vaak gebruikt als evaluatiehulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. Het idee achter de Balanced Scorecard is dat een manager niet alleen is af te rekenen op financiële resultaten, maar dat ook andere prestaties worden meegenomen in de beoordeling. De term balanced komt van het feit dat verschillende factoren ook verschillend worden gewogen.
De Balanced Scorecard wordt ook gebruikt om de strategie van de organisatie te verhelderen en te operationaliseren. De methodiek is met name een concreet communicatiemiddel op ieder niveau van de organisatie. Het is daarmee geen Top-Down methodiek. De Balanced Scorecard wordt gebruikt in het samenspel tussen management en medewerkers. Tenslotte kan het ook gebruikt worden om regelmatig het bedrijf door te lichten en waar nodig de strategie aan te passen. Hiermee stimuleert de Balanced Scorecard een dynamische bedrijfsvoering.
 
Varen / Dollard
 
 
 
HRM TOP kan u ondersteunen bij de introductie van de Balanced Scorecard, het formuleren van uw resultaatgebieden of bijvoorbeeld middels workshops/coaching voor leidinggevenden met het implementeren van de plannings-&beoordelingscyclus.
Ċ
De Vries Rudy F H,
7 aug. 2010 11:08
Ċ
De Vries Rudy F H,
30 jul. 2010 07:29
Comments