HRM & strategie

 
'Mensen maken het verschil'
 

Strategisch HRM

 

Hoe schat u de ontwikkeling in van uw organisatie de komende periode?

Welke eisen stelt de dienstverlening/productie aan de kwaliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers?

Wat heeft de crisis voor impact gehad op úw medewerkers?

Wat betekent dit alles voor uw personeelsbestand, nu en later?

En, hoe ziet u uw organisatie gepositioneerd op de arbeidsmarkt?

 

HRM TOP kan u ondersteunen in het toekomstbestendig maken van uw organisatie middels:

  • het in kaart brengen van de huidige en gewenste (dynamische) situatie
  • het met u ontwikkelen van een strategisch HRM-plan
  • het versterken onder leidinggevenden van hun verantwoordelijkheid
  • het vormgeven en implementeren van integraal HRM-beleid, middels
  • een dynamische resultaatgerichte managementcyclus
  • effectieve personeelsinstrumenten
Bryozoa / Glimmen
Comments