HRMTOP

HRM & Toegepaste Organisatie Psychologie

Vanwege privé-omstandigheden worden de komende maanden geen opdrachten geaccepteerd !!
12 juni 2019

 
Wat ziet u ? (zie einde pagina)
 
Psycho-Sociale Therapie  / Een passende oplossing voor u als cliënt
Ieder individu ervaart in de loop van zijn/haar leven psychische problemen: onzekerheid, angst, twijfel, somberheid, etc. Op basis van uw vraag wordt samen gewerkt aan oplossingen. 

Studiekeuzeadvies & Loopbaancoaching 
HRMTOP biedt in samenwerking met PTG (Psychologen Team Groningen) een totaal concept waarbij rekening gehouden wordt met uw mogelijkheden en wensen. Er wordt gebruikt gemaakt van een gevalideerd studiekeuze en loopbaan instrument. Indien wenselijk worden ook psychische belemmeringen zoals AD(H)D, faalangst of overdreven perfectionisme behandeld.Tel: 06 424 878 91
E-mail: advies@hrmtop.nl of rdevries@ptg.nl      

Zie ook   website PTG


EN Wilt u meer weten over de achtergronden van de bevingen in het Groninger land, kijk dan op  www.dwarshuis.com
 Psychologische Interventie bij werkgerelateerde probematiek
HRMTOP biedt een snelle en effectieve behandeling van uw medewerker wanneer deze uitvalt met psychische problematiek, bij conflicten, etc. 
A. De medewerker heeft binnen 48 uur een intake gesprek 
     en het behandeltraject start meteen. 
B. De leidinggevende wordt gecoacht in het resultaatgericht benaderen 
    van de situatie.
Waarom ?
- de psychische component maakt een groot deel uit van het verzuim.
- verzuim kan tot hoge kosten leiden en snelle interventie loont .
- behandeling van werkgerelateerde psychische problematiek door een 
   psycholoog wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars sinds 2012,
   hetgeen de drempel voor het zoeken van hulp verhoogt voor de medewerker.
Kernwoorden zijn motivatie, functioneren en communicatie.
Iedere organisatie kent of voorziet problemen die het resultaat onder druk (kunnen) zetten. De oorzaken van deze problemen zijn zeer verschillend van aard. Meestal vindt de organisatie zelf een oplossing, soms niet. In dat laatste geval kan HRM TOP u van dienst zijn met praktische oplossingen op basis van een adequate analyse.  
Kernwoorden zijn: stijl van leidinggeven, (aanspreek)cultuur, planning & beoordeling, conflictbemiddeling. 
Zie verder Thema'sNeem vrijblijvend Contactop voor een oriënterend gesprek.
Tel: 06 424 878 91
E-mail: advies@hrmtop.nl  
 Epictetus
"We hebben twee oren en een mond 
zodat we 2x zoveel kunnen luisteren als we spreken"


Privacyverklaring HRMTOP vindt u onder het kopje 'Tarieven / Informatie'