Головна

                             "Тільки духовність спроможна зробити Україну

суб'єктом світової історії ", - С. Кримський

«Пріоритетність духовно-морального виховання дітей та молоді у процесі формування життєвих компетенцій особистості» 


Сучасні зміни системи освіти зосереджені на реалізації Концепції нової української школи, що стартує 1 вересня 2018 року. Проте вже зараз вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу. 
Загальна середня освіта покликана забезпечити умови для духовного становлення: морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

 5 жовтня, відповідно до плану роботи ВІППО (Розділ IV п. 4), працівники кафедри менеджменту освіти: завідувач к. ф.-м. н., доцент М. О. Сташенко та ст. викладач О. В. Рудь підготували і провели обласний круглий стіл учителів КДМС «Пріоритетність духовно-морального виховання дітей та молоді у процесі формування життєвих компетенцій особистості» за участі членів координаційної робочої групи представників Волинської ради церков.

 

Процес духовно-морального виховання учнів передбачає оновлення життя і помислів вихованців вищими смислами у їх ставленні до національної і світової духовної спадщини, історії України, традицій, звичаїв, обрядів, мови, культури, віри, пошуків ідеалу і змісту життя, розвиток ідеї патріотизму. Учасники круглого столу виокремили курси духовно-морального спрямування у пріоритеті яких є формування духовних компетентностей учнівської молоді, як провідний інструментарій реалізації духовно-морального виховання у системі освіти.

 Завідувач кафедри менеджменту освіти к. ф.-м. н., доцент М. О. Сташенко у виступах зупинився на питаннях «Децентралізації освіти як інструментарію зміни її парадигми» і «Міжпредметних духовно-моральних компетентностей початкової загальної освіти. Інтеграції християнських принципів у освітній процес». Теми «Курси духовно-морального спрямування як один із інструментаріїв формування життєвих компетентностей учнів нової української школи» та «Конструювання курсів духовно-морального спрямування. Методики і педагогічні технології у викладанні КДМС» представила слухачам ст. викладач О. В. Рудь. Присутні активно долучились до обговорення запропонованих модераторами питань. Плідного обговорення набула і проблема системного фахового зростання педагогів. Адже неможливо якісно провести реформу середньої освіти, якщо вона не супроводжуватиметься зміною підходів до підготовки вчителя.

 Ще однією темою стало відзначення 500-ліття Реформації.

 

На виконання Указу Президента України № 357/2016 від 26.08.2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 935-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації», листа МОН України «Щодо відзначення в Україні 500-річчя Реформації» від 23.02.2017 № 1/9-100, організатори заходу запропонували учасникам до обговорення тему «Реформація — рух, що змінив світ».

До висвітлення провідних ідей цього історичного процесу запросили фахівців, науковців, дослідників протестантизму.

Науковою доповіддю «Реформація: історичний екскурс. Вплив на Україну» зі слухачами поділився Понятовський Фелікс Климентійович — доктор богослов᾽я, проректор Українського гуманітарного інституту. «Вплив Реформації на освіту» висвітлив Скоць Ігор Зіновійович — магістр богослов«я, викладач богословських дисциплін. Зі змістовними пропозиціями про співпрацю звернувся до присутніх заступник голови правління Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» Ляснік Віталій Миколайович, запропонувавши для опрацювання і поширення матеріали про Реформацію. Не оминули присутні питання морального виховання та духовного зростання молодого покоління — а саме потребу профілактики негативних явищ (алкоголю, наркозалежності, ігроманії, тощо), представивши розроблені заходи для учнів ЗНЗ.

 Узагальненим результатом роботи круглого столу є усвідомлення вчителем того, що найважливішою педагогічною проблемою в сучасних умовах стає проблема найефективнішого використання потенціалу національних, духовних цінностей і розвитку системи релігійної освіти. Домінантою навчально-виховного процесу, побудованого на принципах науковості, історичності, системності, інтегрованості має стати формування в учнів життєвих компетентностей, що забезпечать реалізацію особистісного потенціалу в суспільних процесах.

https://www.facebook.com/zerkalo.cc/videos/1963896100525063/
На допомогу вчителю 
предметів духовно-морального спрямування

ДО НОВОГО  
2017-2018
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 09.08.2017 р. № 1/9-436

Предмети морально-духовного спрямування
Курси морально-духовного спрямування

Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування 
(додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014 № 664) у 2016 -2017 навчальному році в 5-6 класах продовжується вивчення предмета «Етика» або курсів духовно-морального спрямування.
Для шкіл, що користуються іншими Типовими планами, ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної складової. 
Натепер Міністерством рекомендовано декілька програм: «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Християнська етика в українській культурі» (вид –во «Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська етика» (вид –во «АСМІ», Полтава,2011), «Основи християнської етики» (вид –во «Літера ЛТД», 2011). 
Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.
Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших курсів духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, кабінети тощо.
Зміст курсів духовно-морального спрямування не передбачає катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших Церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо.
Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмета.
Про переліки навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
Лист МОН № 1/11-8269 від 17.08.17 року

Програми і навчально-методична література для фахового викладання курсів духовно-морального спрямування зазначені у:
Початкова школа:  Розділ «Варіативна складова» - позиції 122-135.
Основна і старша школи: Розділ "Етика. Курси морально-етичного спрямування. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів" - позиції 4-5; 14-26.


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД ПЕДАГОГІВ 23-25 ЧЕРВНЯ 2017 У м. ОСТРОГ!


Громадська рада з питань співпраці з Церквами 
та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України,
громадська організація
 «Всеукраїнська асоціація педагогів 
і психологів з духовно-морального виховання», 
науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології  та педагогіки Національного університету «Острозька академія» 
підготували і провели 23 -25 червня 
Перший Всеукраїнський з’їзд педагогів предметів духовно-морального спрямування. 
Упродовж трьох днів освітяни з усіх куточків України обговорюватимуть тему «Стан, проблеми і перспективи духовно-морального виховання дітей та молоді в Україні». Головною метою з’їзду є здійснення аналізу стану духовно-морального виховання дітей, підлітків і молоді, розкриття проблем та окреслення перспектив викладання предметів духовно-морального виховання в Україні.

Захід розпочали зі спільної молитви у студентсько-викладацькому Храмі преп. Федора Острозького за участі представників різних конфесій. Після закінчення молебню, гостей у традиційному для Острозької академії форматі, привітали театралізовані герої — Князь Василь-Костянтин Острозький, Гальшка Острозька та хоровий колектив університету. Урочисте відкриття роботи Першого Всеукраїнського з’їзду педагогів із предметів духовно-морального виховання розпочалося з вітального слова ректора Острозької академії, доктора психологічних наук, професора, Героя України Ігоря Пасічника: «Це абсолютна закономірність, що з’їзд представників, які несуть високу духовність, високу мораль відбувається в стінах першого вищого навчального закладу східної Європи — Острозької академії. Адже ще у ХVI столітті тут був сформований потужний центр освіти, науки, культури та, в першу чергу, духовності. Саме в Острозі побачила світ унікальна книга — перше повне видання всіх книг Святого Письма церковнослов’янською мовою — Острозька Біблія». Всі присутні мали нагоду долучитися до молитви «Отче наш» у виконанні хорового колективу Національного університету «Острозька академія».

На відкриття завітали почесні гості: архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон
голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ єпископ Ірпінський Климент
ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук
Алла Черній, заступник Острозького міського голови з гуманітарних питань Оксана Ситницька, доктор педагогічних наук, доктор теології, академік Академії наук вищої освіти України та Міжнародної педагогічної академії Галина Сагач, переможець ХІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року із предметів духовно-морального спрямування-2017» Яна Пазушко та інші. Вітальні адреси для учасників з’їзду отримали від Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, Верховного архієпископа УГКЦ Святослава Шевчука, Голови Верховної ради Україїни Андрія Парубія, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, Народного депутата України, Народної артистки України Оксани Білозір. Відеопривітання учасникам надіслали доктор богослов’я зі Швейцарії Елайджа Морган та переможець Х Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» Євген Коновальчук.
Загалом у з’їзді брали участь понад 200 педагогів з предметів духовно-морального виховання, представники обласних, міських, районних управлінь освіти і науки, директори загальноосвітніх навчальних закладів, представники релігійних і громадських організацій та науковці, що вивчають проблеми духовно-морального спрямування з усіх областей України. Активну участь у роботі заходу взяли і волинські педагоги. 
Організатором з’їду є професор Острозької академії, доктор педагогічних наук Василь Жуковський. Саме він є ініціатором створення навчально-методичних комплектів з основ християнської етики: «Ми хочемо зробити все можливе, щоб предмети духовно-морального спрямування залишалися у нашій освіті: в дошкільних закладах, в середній школі та університетах. Сьогодні кожен може побачити поступову стагнацію викладання цих предметів в Україні, зокрема у зв’язку із запровадженням нових навчальних програм. Перед нами постає нелегке завдання довести важливість викладання предметів духовно-морального спрямування у навчальних закладах, аби моральні цінності стали основними у вихованні дітей та молоді"
У процесі проведення з’їзду  проаналізовано питання, пов’язані з викладанням предметів духовно-морального спрямування: 
- стан духовно-морального виховання у вітчизняних дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах та викладання предметів духовно-морального спрямування;
- результати соціологічних досліджень з проблематики духовно-морального виховання;
- проблеми духовно-морального виховання;
- статус вчителя з предметів духовно-морального спрямування;
- духовно-моральне виховання в контексті концепції нової української школи;
- перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування;
- механізми впровадження предметів духовно-морального спрямування у дошкільних, загальноосвітніх та вищих закладах освіти;
- інтеграція матеріалів духовно-морального спрямування у процес викладання загальноосвітніх дисциплін;
- засоби навчання з предметів духовно-морального спрямування. 
ПРОГРАМА 
Першого Всеукраїнського з’їзду педагогів предметів духовно-морального спрямування
За результатами роботи учасники 
Першого Всеукраїнського з’їзду педагогів духовно-морального спрямування ухвалили резолюцію, основні положення якої присвячені питанням всебічного і гармонійного розвитку особистості на засадах наукового осмислення дійсності, та на скарбах духовного, морального та культурного надбання українського народу .
«...Наголошуємо на першочерговій необхідності забезпечення належного виховання дітей і молоді України на засадах традиційних для нашого народу духовних і моральних цінностей, зокрема у контексті національно-патріотичного виховання, забезпечення для цього викладання предметів морально-духовного спрямування. До переліку компетентностей Нової української школи, як пріоритетну, варто увести духовно-моральну компетентність. Із метою забезпечення подальшого викладання предметів духовно-морального спрямування у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах пропонуємо Громадській раді з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України узагальнити пропозиції делегатів З’їзду щодо інтеграції духовно-морального виховання у вітчизняну систему освіти та подати їх на розгляд Міністерства освіти України. Міністерству освіти пропонуємо розглянути питання щодо формування виховного ідеалу випускників закладів освіти на основі духовно-моральних цінностей із подальшим розробленням відповідних виховних програм...»

РЕЗОЛЮЦІЯ ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІВ ІЗ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ    
Найкращі - 2017!
18 травня відбулось вшанування і нагородження  учасників, лауреатів і переможця  ІІ туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017 з предметів духовно-морального спрямування", дякуємо усім, хто долучився до організації і проведення конкурсу
 та бажаємо творчості й професійного зростання!

27-28 квітня 2017 у Національному університеті "Острозька академія" 
 
відбулась X Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії-2017».

Загальна тема олімпіади:

«біблія про сімейні цінності і взаємини у сім’ї»

«Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе! Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній! А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому!» (До Ефесян 6:1-4)

Найбільша цінність і турбота для зрілої людини і суспільства – це діти. Нелегко виховати сучасних дітей порядними людьми і громадянами у час глобалізації, інформаційних технологій, аморальності. Але те, що не може людина, може Бог.

Упродовж багатьох років у Національному університеті «Острозька академія» проводиться унікальний виховний захід – Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії». Мета олімпіади – виховувати наше молоде покоління на духовно-моральних цінностях Святого Письма. За час проведення олімпіад тисячі дітей різного віку і студентів побували в чудовій атмосфері духовності – на Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» у Національному університеті «Острозька академія».

 27 та 28 квітня 2017 року на базі науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія» відбулася X Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» для учнів 7-11 класів ЗОШ, професійно-технічних училищ та студентів ВНЗ України.

ПОЛОЖЕННЯ про проведення X Всеукраїнськоїолімпіади «Юні знавці Біблії – 2017» у Національному університеті«Острозька академія»

 За результатами перевірки матеріалів, поданих на олімпіаду, допущено до участі 142 учасники: учні 7-11 класів ЗОШ і ПТУ та студенти ВНЗ України із 16 областей України. 
Брали участь 27-28 квітня 2017 року 102 учня та студента із 16 областей України – Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької.
На церемонії відкриття олімпіади із вітальним словом до учасників та гостей звернулися: ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук, професор Ігор Демидович Пасічник; начальник управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації Григорій Миколайович Таргонський; секретар єпархіального управління Рівненської єпархії УПЦ КП протоієрей Сергій Миколайович Лучанін; магістр богослов’я, завідувач відділу освіти Міжнародної громадської організації «Надія людям» м. Рівне Олександр Макарович Бондарчук; виконавчий директор благодійного фонду «Живи, Буковино!» Василь Володимирович Бербека; переможець ІX Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2016» серед учнів 11 класів ЗОШ та ПТУ, а нині студент І курсу факультету «Міжнародні відносини» Національного університету «Острозька академія» Нікіта Бєляєв; голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання», доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія» В. М. Жуковський.
 Уже стало доброю традицією запрошувати на Всеукраїнську олімпіаду спеціального гостя. Цьогорічним гостем став Буковинський Адріан Йосипович, кандидат філософських наук, провідний український фахівець із питань сім’ї та сімейних стосунків. Учасники заходу, члени журі й гості Національного університету «Острозька академія» мали можливість слухати унікальну лекцію Адріана Буковинського «Етика основ сім’ї». 

 Особливістю X ювілейної Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2017» було те, що вона проходила під загальною темою «Біблія про сімейні цінності і взаємини у сім’ї» та була приурочена до Міжнародного дня захисту дітей та Всесвітнього дня батьків – 1 червня.

А отже, і конкурсна програма олімпіади, що складалася з тесту на знання Біблії; презентації дослідження Святого Письма та розв’язання актуальних життєвих ситуацій у світлі Біблії, була пов’язана із сімейними цінностями. 

 
За результатами олімпіади та згідно із рішенням журі, дипломами переможців І, ІІ і ІІІ ступеня 

X Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2017» нагородили учасників, які зайняли 1, 2 і 3 місце:
 І місце

Одемчук Назар, учень 7 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Центр надії» імені Надії Маринович Рівненської області

Ятчук Галина, учениця 7 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с. Прохід Волинської області

Сльоза Валерій, учень 8 класу Рівненського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» № 19 Рівненської області

Гончаренко Софія, учениця 9 класу Вільнянської гімназії «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької області

Нечесний Ярослав, учень 10 класу Бучацького колегіуму ім. св. Йосафата Тернопільської області

Коновальчук Євген, учень 11 класу Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 84 Запорізької області

Одемчук Соломія, учениця 11 класу Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської області

Бєляєв Нікіта, студент І курсу Національного університету «Острозька академія» Рівненської області

 ІІ місце

Кузенко Ярослав, учень 7 класу Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Діяконюка Чернівецької області

Шозда Юлія, учениця 7 класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 Тернопільської області

Прошак Тетяна, учениця 8 класу Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Запорізької міської ради Запорізької області

   

Октисюк Мойсей, учень 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок с. Самари-Оріхові Волинської області

   

Струтинська Анна, учениця 9 класу Лисецького НВК «ЗОШ I-IIІ ступенів – ДНЗ» Івано-Франківської області

Трофімчук Софія, учениця 9 класу Рівненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» № 19 Рівненської області

Озарко Микола, учень 10 класу Бучацького колегіуму ім. св. Йосафата Тернопільської області

Стринадко Зіновія, учениця 11 класу Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Діяконюка Чернівецької області

Козак Богдан, студент Дяківсько-катехитичної академії Тернопільської області

Куриляк Валентина, студентка Національного університету «Острозька академія» Рівненської області

 ІІІ місце

Критович Надія, учениця 7 класу Івано-Франківської приватної ЗОШ І-ІІІ ступенів «Католицька школа св. Василія Великого» Івано-Франківської області

Сушко Вікторія, учениця 7 класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області

Шостова Софія, учениця 7 класу Запорізького колегіуму «Елінт» Запорізької області

Дімова Дар’я, учениця 8 класу Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Одеської області

Неумита Марія, учениця 8 класу Озірянської ЗОШ І-ІІ ступенів Черкаської області

Шозда Діна, учениця 8 класу Тернопільської ЗОШ I-IІI ступенів № 28 Тернопільської області

Ортін Олег, учень 9 класу КЗ «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» Запорізької області


Ганюк Людмила, учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Люблинець Ковельського району Волинської області

Волошина Ангеліна, учениця 10 класу Рівненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» № 19 Рівненської області

Нечипорук Надія, учениця 10 класу Острозької ЗОШ I-III ступенів № 1 Рівненської області

Ягенич Любов, учениця 10 класу Рівненського НВК «ЗОШ I-IІI ступенів – ДНЗ» Рівненської області

Світенко Валентина, учениця 11 класу КЗО СЗОШ № 6 м. Дніпро Дніпропетровської області

Куцова Маргарита, студентка І курсу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ


 Переможців олімпіади, які зайняли 1 місце серед учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх шкіл, учнів професійно-технічних училищ та студентів вищих навчальних закладів України, нагородили поїздкою до християнського оздоровчого табору «Віфанія», що на Закарпатті. Про це повідомив Бондарчук Олександр Макарович, магістр богослов’я, керівник відділу освіти Міжнародної громадської організації «Надія людям», директор християнського оздоровчого табору «Віфанія».

Всі учасники олімпіади – переможці та лауреати, крім дипломів та грамот отримали подарунки – бібліотечки християнської літератури від Українського місіонерського товариства «Світло на Сході» та Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія».

 

В рамках проведення олімпіади, під час її відкриття, відбулося масове читання молитви «Отче Наш» різними мовами. 
Молитву читали 24 мовами: українською, арамейською, грецькою, латиною, есперанто, церковнослов’янською, польською, російською, білоруською, болгарською, румунською, португальською, італійською, іспанською, французькою, англійською, німецькою, угорською, грузинською, турецькою, китайською, корейською, японською, на івриті. Серед мов, що прозвучали, була мова, якою розмовляв Ісус Христос, – арамейська.

Крім учасників олімпіади і студентів Національного університету «Острозька академія», до масового читання молитви «Отче Наш» долучилися іноземці, які гостювали в університеті. Китайською і японською молитву прочитала волонтер-викладач китайської мови в Острозькій академії, китаянка із Шиньянського університету Ао Лан; польською – докторантка Сілезького університету у місті Катовіце Евеліна Сушек; французькою та корейською – волонтер-викладач корейської в Острозькій академії, докторантка гуманітарного факультету університету Париж VII імені Дені Дідро Солен Шарпантьє.  Підраховано, що загальна кількість учасників, які брали участь у читанні – 310 чоловік.

Читання молитви «Отче Наш» різними мовами проведено для того, щоб продемонструвати спільність духовно-моральних цінностей у людей різних національностей України та інших країн світу, різних історичних періодів і народів. Показати, що молитва «Отче Наш» має однаковий зміст різними мовами, але позначається різними графічними символами на письмі та по-різному звучить під час читання. Залучити до читання молитви «Отче Наш» людей різних національностей, аби продемонструвати їх єдність у вірі і молитві.

Під час читання молитви «Отче Наш» був присутній представник Національного проекту «Книга рекордів України» Олександр Шустерук, який зафіксував РЕКОРД як «Читання молитви «Отче Наш» найбільшою кількістю мов».

Отже, Острозькій академії вже усьоме вдалося встановити рекорд України у категорії «Масові заходи».

Колективне читання молитви «Отче Наш» різними мовами у Національному університеті «Острозька академія» стало ще одним кроком на шляху духовно-морального виховання молоді, міжконфесійного порозуміння, духовного об’єднання України та розбудови нашої держави на традиційних християнських цінностях. А книга Біблія була і залишається основним джерелом духовно-моральних цінностей.

Співробітник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та педагогіки
Національного університету "Острозька академія" Власова Світлана Борисівна

За матеріалами сай ту НУ "Острозька академія"


Всеукраїнський конкурс
«Учитель року – 2017 з предметів духовно-морального спрямування»: 
майстерність найкращих...

30-31 березня 2017 року в м. Острог Рівненської області відбувся ХІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«Учитель року з предметів духовно-морального спрямування»

Організаторами заходу виступили Національний університет «Острозька академія» спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти». За результатами попередньої перевірки матеріалів, поданих на конкурс, до участі в заході було запрошено 27 педагогічних працівників (вихователів дошкільних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл, які викладають предмети духовно-морального спрямування) із 12 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької. Особливо раді були вітати на фестивалі-конкурсі педагогів із Донецької області, які приїхали, незважаючи на військові дії

Конкурс мав на меті підвищення фахового рівня, професійної майстерності та обмін досвідом педагогічних працівників, сприяння успішній розбудові українського суспільства на засадах духовності й моралі. Уже стало доброю традицією запрошувати на Всеукраїнський фестиваль-конкурс спеціального гостя. Цьогорічним гостем фестивалю став Буковинський Адріан Йосипович, кандидат філософських наук, провідний український фахівець із питань сім’ї та сімейних стосунків. Учасники заходу, члени журі й гості Національного університету «Острозька академія» мали можливість слухати унікальну лекцію Адріана Буковинського «Етика основ сім’ї»...

Особливістю XІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу було те, що він проходив під загальною темою «Біблія про сімейні цінності і взаємини у сім’ї». А отже, і конкурсна програма, що складалася з письмового тесту на знання Святого Письма; презентації фрагменту уроку (заняття); демонстрації застосування власної творчості під час уроку або виховного заходу духовно-морального спрямування; розв’язання актуальних життєвих ситуацій у світлі Біблії, була пов’язана із сімейними цінностями. ХІІ фестиваль-конкурс пройшов у творчій, емоційно насиченій та доброзичливій атмосфері. За традицією гостей ознайомили з історією Острозької академії. Виконання конкурсних завдань тривало два дні. Конкурсанти продемонстрували чудове знання Біблії, володіння інтерактивними технологіями й застосування авторських методик у вихованні та навчанні. Журі конкурсу назвало учасників перлинами сучасної української освіти.

За результатами конкурсу й згідно з рішенням журі дипломами переможців І, ІІ і ІІІ ступеня XІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування-2017» за зайняте 1, 2 і 3 місце нагородили:

дипломом

І ступеняПазушко Яну Миколаївну, учителя курсів духовно-морального спрямування Миколаївської загальноосвітньої гімназії Слов’янської міської ради Донецької області;

ІІ ступеняРотченкову Наталію Іванівну, учителя основ християнської етики Комунального закладу «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради Волинської області»;

ІІІ ступеня Джус Галину Миколаївну, учителя курсів духовно-морального спрямування Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Рівненської області.

У номінації «Вихователь року» дипломами переможців І, ІІ і ІІІ ступеня XІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування-2017» за зайняте 1, 2 і 3 місце нагородили:

дипломом

І ступеня Клець Ольгу Олексіївну, вихователя Краматорського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 – дошкільний навчальний заклад Краматорської міської ради» Донецької області;

ІІ ступеня Гуріну Валентину Олександрівну, музичного керівника та керівника гуртка «Зернятка духовності» ДНЗ (ясла-садок) «Веселка» Розвазької сільської ради Острозького району Рівненської області;

ІІІ ступеня Перліцану Ларису Володимирівну, вихователя ДНЗ № 36 «Пролісок» ясла-садок загального розвитку відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області.

Переможців фестивалю-конкурсу – 1, 2, 3 місця – нагородили поїздкою до християнського оздоровчого табору «Віфанія», що на Закарпатті. Про це повідомив Бондарчук Олександр Макарович, магістр богослов’я, керівник відділу освіти Міжнародної громадської організації «Надія людям», директор християнського оздоровчого табору «Віфанія».

Учасників, які були кращими в кожному із чотирьох запропонованих конкурсних випробовувань, крім диплому чи грамоти XІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу, нагороджено річною передплатою християнського духовно-просвітницького журналу «Слово вчителю»: Бурнашову Ірину Іванівну, учителя курсу «Основи християнської етики» Лисецького НВК Івано-Франківської області – у номінації «Найкраще знання Святого Письма»; Ротченкову Наталію Іванівну, учителя основ християнської етики Комунального закладу «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради Волинської області» – у номінації «Найкраща презентація фрагменту уроку духовно-морального спрямування»; Пазушко Яну Миколаївну, учителя курсів духовно-морального спрямування Миколаївської загальноосвітньої гімназії Слов’янської міської ради Донецької області – у номінації «Найкраща демонстрація застосування власної творчості під час уроку духовно-морального спрямування»; Новикову Світлану Костянтинівну, учителя курсів духовно-морального спрямування НВК № 1 Покровської міської ради м. Покровська Донецької області – у номінації «Вдале вирішення актуальних життєвих ситуацій у світлі Біблії». 

Всі учасники фестивалю-конкурсу – переможці та лауреати, крім дипломів та грамот отримали подарунки – бібліотечки християнської літератури від Українського місіонерського товариства «Світло на Сході». XІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування» виявив високу майстерність педагогів із предметів духовно-морального спрямування, їх відданість ідеї духовного відродження України та велике бажання працювати на благо розбудови нашої незалежної держави.Світлана Власова, співробітник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, 
психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»


Обласний етап всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017 з предметів духовно-морального спрямування»

 
25 лютого на виконання наказу управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації від 27.12.2016 року № 705, реалізовуючи завдання Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.09.2014 № 30/19, рішення Волинської обласної ради № 18/53 від 10.04.2013 «Про вивчення предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах області» та № 27/11 від 11.07.2014 «Про стан вивчення предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах області», з метою  виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся очний етап ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2017 з предметів духовно-морального спрямування». 
До участі в очному етапі обласного туру допущено 11 педагогів – переможців конкурсів фестивалів-уроків учителів курсів духовно-морального спрямування міст і районів області. 

З вітальним словом до учасників звернулися члени оргкомітету конкурсу: Пирожик Олександр Веніамінович, голова оргкомітету, перший заступник голови Волинської обласної ради; Олешко Петро Степанович, ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент; Грановський Василь Григорович, голова обкому Профспілки працівників освіти і науки України, кандидат педагогічних наук.

Творчу атмосферу, гарний настрій учасників заходу та фахову координацію роботи упродовж конкурсних випробувань зорганізував голова журі, завідувач кафедри менеджменту освіти ВІППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Михайло Олександрович Сташенко.
До складу журі ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учительроку – 2017 з предметів духовно-морального спрямування» увійшли науковці, педагоги практики і представники релігійних конфесій Волині:
Євтодюк Антоніна Володимирівна, доцент кафедри філософії ЛНТУ, кандидат філософських наук, голова Волинської асоціації педагогів-християн; Рудь Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО; Лопошук Володимир Володимирович, учитель КДМС Столинсько-Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської райради, переможець обласного етапу і лауреат всеукраїнського конкурсу “Учитель року з предметів духовно-морального спрямування-2016”; Гаврисюк Оксана Ярославівна, член координаційної робочої групи представників ВРЦ і працівників освіти, магістр релігієзнавства, член авторського колективу навчальних комплексів «Основи християнської етики»;
Шпалерчук Наталія Василівна,  секретар журі, голова обласного методичного обʼєднання вчителів КДМС; о. Сергій Медвєдєв, директор Центру християнського виховання дітей і молоді Волинської єпархії УПЦ КП; Антонюк Михайло, студент ВДС  УПЦ. 

Завданнями конкурсних випробувань були: виконання письмового тесту на знання Біблії, основ історичного релігієзнавства; презентація учасниками досвіду роботи і майстер-клас елемента уроку та участь у дебатах: розв'язання педагогами актуальних проблемних ситуацій на духовно-моральну тематику. 

        ПРОГРАМА

Колегіальним рішенням журі за рейтинговим списком результатів учасників конкурсу, визначено лауреатів і переможця ІІ туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017 з предметів духовно-морального спрямування"                                                                                                                       

                                                                                                  ІІІ місце вибороли: 

Малесик Тетяна Ростиславівна 

(Горохівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

імені  І. Я. Франка); 

   

Андрійчук Наталія Василівна  

(Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст.),


Хлуд Галина Іванівна  (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сошичне Камінь-Каширського р-ну).


ІІ місце – 

Карпук Олена Іванівна  (ЗОШ І-ІІІ ст. № 1  м. Ківерці)   та  

Нарольська Світлана Васлівна (ЗОШ І-ІІ ст. с. Морозовичі Іваничівського р-ну).

І місце здобула Ротченкова Наталія Іванівна,  учитель КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради»

(Наказ управління освіти, науки та молоді від 15.03.2017 р. № 121 )

Вітаємо учасників, лауреатів і переможця, дякуємо усім, хто долучився до організації і проведення конкурсу та бажаємо творчості й професійного зростання!


Засідання Громадської ради з питань співпраці 

з Церквами та релігійними організаціям при Міністерстві освіти і науки України

8 лютого відбулося перше цьогорічне засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціям при Міністерстві освіти і науки України. Учасники затвердили план роботи Громадської ради на 2017 рік, зокрема, запланувавши проведення виїзних засідань у Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях, а також З’їзду викладачів предметів духовно-морального спрямування. Окремо було намічено обговорити питання викладання предметів духовно-морального спрямування, підготовки викладачів з цих предметів, інтеграції духовно-моральних цінностей у процесі викладання загальноосвітніх предметів у закладах освіти. Крім того, на майбутніх зустрічах члени ради розглянуть питання діяльності Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту та Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Під час засідання голова Громадської ради, радник Міністра освіти і науки України Володимир Марущенко вручив подяку Міністра освіти і науки України члену Громадської ради, завідувачу кафедри англійської мови і літератури Національного університету «Острозька Академія» В. М. Жуковському за вагомий особистий внесок у розвиток державно-конфесійних відносин у сфері освіти.

За матеріалами офіційного сайту МОН України

http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/02/08/gromadska-rada-z-pitan-spivpraczi-z-czerkvami-ta-religijnimi-organizacziyam-pri-mon/


Шановні друзі, колеги!


      Раді повідомити про вихід навчально-методичного посібника: Шумра Л. Л.  Формування християнського світогляду школярів засобами фізики та астрономії : навчально-методичний посібник / Упорядник Л. Л. Шумра. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 248 с. За загальною редакцією доктора педагогічних наук, професора В. М. Жуковського, ISBN 978-617-7328-08-6  
Друкується за рішенням навчально-методичної ради  Національного університету 
«Острозька академія»  (протокол № 9 від 30 квітня 2009 року)
Рецензенти:  Вишневський О. І., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Огірко О. В., доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри філософії та політології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького; Даць І. В., вчитель фізики та астрономії, директор навчально-виховного комплексу «Школа-садок «Софія» м. Львова. 

Навчально-методичний посібник присвячений формуванню християнського світогляду учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи  у   процесі вивчення природничих дисциплін. Проаналізовано потенціал української виховної традиції у формуванні духовних цінностей особистості. Розглянуто виховне навчання як основу ціннісних орієнтацій природничої освіти. Подано сучасне наукове трактування феномену пізнання. Здійснено інтерпретацію “суперечностей” наукового знання та релігійної віри.

     У навчально-методичному посібнику вміщено доповнення до теоретичного матеріалу шкільних підручників із фізики та астрономії для 10-11 класів середньої школи. Подано внесок українських винахідників у розвиток наукових досліджень.  Запропоновано поетичне слово на уроках фізики та астрономії. 

 Навчально-методичний посібник призначений для студентів  ВНЗ, учителів фізики та астрономії загальноосвітніх шкіл, учителів  християнської етики, а також розрахований на широке коло читачів.  

Якщо Ви бажаєте придбати примірники посібника, будь ласка, звертайтеся!

Зразок замовлення посібника:

1. ПІБ  та  № тел. замовника

2. Посібник надіслати на адресу: (Нова пошта, Укрпошта тощо)

3. Кількість примірників (вартість 1 примірника 80 грн.)

Можливі варіанти оплати:

1. На  картку ПриватБанку  №  4731 2171 1478 8548  на ім’я Жуковський Василь Миколайович

2. Післяплатою на Укрпошті


З повагою колектив лабораторії 

християнської етики, психології та педагогіки НаУ ОА
На допомогу вчителю курсів духовно-морального спрямування

Інформуємо Вас про те, що Видавничо-поліграфічним товариством «Вік» (м. Коломия) видано навчальний посібник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Християнська етика в українській культурі. Дорогою віри, надії, любові». 

Автор – Красікова Г. І. Посібник схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (протокол № 2 від 19 грудня 2014 р., лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 25 грудня 2014 р. за № 14./12-Г-1868). У посібнику викладено морально-етичні основи християнської етики. Посібник має чітку структуру. Підібраний автором текстовий матеріал різноманітний за змістом, стилями і жанрами, цінний у виховному плані, розвивальний і цікавий для сучасних п’ятикласників. 

Автор Красікова Галина Іванівна  методист з питань викладання предметів «Християнська етика» та «Художня культура» районного науково-методичного центру Управління освіти Деснянської районної у м. Києві держадміністрації, багаторічним викладачем предметів духовно-морального спрямування, співавтором навчальної програми «Християнська етика в українській культурі» та навчально-методичних комплектів за цією програмою. Видання є черговим навчальним посібником за вищевказаною програмою на додачу до раніше виданих навчально-методичних комплектів для 1-4 кл. Рекомендуємо для використання у навчально-виховному процесі для забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування. 

З питань придбання навчального посібника просимо контактувати, з автором за телефоном (098) 417-22-86

або ел. поштою krasikova6@ukr.net

                             

Курси духовно-морального спрямування на Волині
 
    Проблема духовності гостро постає у сучасному світі, незаперечним є   падіння високих моральних цінностей, які людство формувало віками.  Ключовим завданням держави, сучасної  школи є духовно-моральне виховання учнівської молоді. Враховуючи думку громадськості, педагогів, батьків дітей шкільного віку та реалізовуючи доручення голови Волинської обласної державної адміністрації від 21.02.2008 № 436/01-02 за (п.4-6), у Волинській області створено координаційну робочу групу представників Волинської Ради Церков, працівників установ освіти, розроблено стратегію толерантної міжконфесійної співпраці.
       Значну увагу Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти приділяє підготовці вчителів, що викладають курси духовно-морального спрямування у навчальних закладах області.  Систематично  відбуваються семінари   методистів  РМК   та навчання  педагогів. Поповнюється відеотека документальних фільмів  з   теми   “Синтез   наукової    та релігійної    картин    світу” та  «Релігійне багатство у   народній      обрядовості   та традиції    України».    Актуальною є й консультативно-методична   допомога   в організації позакласної роботи спрямованої на розвиток духовності oсобистості.      Детальніше              
    Ст. викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО  О.В. Рудь    


До відзначення 1000-ліття успіння  славетного Київського володаря, рівноапостольного князя Володимира Рюриковича, знаного в історії як Володимир Великий

Постать князя суперечлива і неоднозначна. Його особистість, життя, мотиви вчинків та політичних рішень породжують дискусії істориків, політологів, навіть літературознавців і досі. Дослідники продовжують аналізувати особисте життя, «гріхи молодості», психологічний портрет, ратні подвиги Володимира, обговорюють місце князя в переліках православних і католицьких святих або неоднозначний з погляду сучасної моралі процес його боротьби за владу. Проте незаперечним є факт, що князь назавжди залишиться в історії України-Русі визначальною постаттю. Зайве нагадувати у чому вбачають цю визначальність, бо про рішучі реформи Володимира ми дізнаємося ще зі шкільного курсу історії України княжої доби. І головно ототожнюємо князя з його основною роллю ‒ Христителя Русі.

Хоча насправді процес християнізації був поступовим, і розпочався набагато раніше умовної дати 988 року. Якщо не згадувати легендарну проповідь апостола Андрія на берегах Дніпра, то чіткі свідчення про початок християнізації давньоруських племен знаходимо у пам’ятках IX століття. Але, мабуть, найбільш переконливі докази дає археологія. У Києві та Полянській землі виявлені поховання, що відносять до ІХ-Х століть, і вони володіють усіма ознаками християнського поховального обряду.

До першої половини Х століття належить також такий документ, як договір князя Ігоря з Візантією, який від імені Київської Русі підписують не тільки язичники, але і християни. З договору бачимо повну рівноправність язичників і християн. Цікаво відзначити, що присягу, пов'язану з укладенням договору, руські християни складали до київської соборної Іллінської церкви. Слово «соборна» означає, що в Києві було кілька християнських церков. Християнські громади існували і в Новгороді.

Через 13 років після укладення цього договору княгиня Ольга їде до Візантії, де приймає хрещення. Повернувшись до Києва, вона сприяє поширенню християнства. Отже, задовго до офіційного хрещення Русі християнство було досить добре відомо і користувалося популярністю. 

Читати далі...


Рудь Юлія,

студентка Національного університету 

«Острозька академія»


НАШІ  КОНСУЛЬТАНТИ:

                                                         Всеукраїнський круглий стіл

 «Освіта і наука: формування особистості на основі християнських цінностей»


22 грудня 2015 року з ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання 

«За духовність, моральність і здоров’я України» Верховної Ради України відбувся Всеукраїнський круглий стіл 


у роботі якого взяла участь старший викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО О. В. Рудь.
Організатори заходу народні депутати України VIII скликання Павло Якимович Унгурян, Лілія Михайлівна Гриневич (голова Комітету з питань науки і освіти), Віктор Євгенович Єленський, Юрій Романович Мірошниченко, Юрій Володимирович Тимошенко зініціювали формування середовища вчених-християн різних наукових спеціальностей для впливу на сучасне соціально-політичне становище в Україні, обговорення проблем становлення особистості на основі християнських цінностей та вироблення   пропозицій щодо шляхів їх вирішення.Результатом роботи  стало створення асоціації учених-християн прийняття Резолюції. (www.facebook.com/liliia.hrynevych/videos/1037040229680385/?video_source=pages_finch_main_video&theater)    
                                                                                          Програма Всеукраїнського круглого столу «Освіта і наука: формування особистості на основі християнських цінностей»         

Всеукраїнський круглий стіл 22.12.15Про напрацювання Волинських педагогів, відгуки батьків та вчителів дізнайтесь із   

програми  "Символ віри"

Пропонуємо ознайомитись із текстом програми для учнів 1-11 класів

«Біблійна історія

та християнська етика»

навчальна програма отримала гриф «рекомендовано» Міністерством освіти

і науки України 21.12.2010 р.

Національний університет
 "Острозька Академія"Громадська рада 
з питань співпраці з церквами та релігійними організаціямиКиївський університет ім. Бориса Грінченка
 Управління освіти і науки ВОДА

Підсторінки (1): Календар плодій
Comments