Vragen J. de Wit (SP)

Datum: beantwoording e-mail 22-01-2009 

Geachte heer Polie, 

Het heeft enige tijd geduurd, maar bijgevoegd zend ik u de Kamervragen toe die ik heden aan de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken voorlegde. 

Zodra ik antwoord krijg bericht ik u nader. 

Met vriendelijke groeten, 

Jan de Wit

Tweede-Kamerlid voor de SP 

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken


Antwoorden Minister van Justitie Hirsh Ballin


Noot: Henk Polie: Hier onder staat een gedeeltelijk antwoord 

Het is onbegrijpelijk dat de Officier van Justitie te Rotterdam op 5 oktober 2007 een dagvaardiging naar de dader heeft uitlaten gaan.
Maar er verder niets meer mee heeft gedaan ook niet toen de termijn van 2 keer 10 dagen was verstreken, daar hij anders veroordeeld zou zijn voor de gepleegde feiten waar een totale straf op staat van maximaal 6 jaar gevangenis.

Als dat wel had plaats gevonden? Dan had de moord op onze dochter Corrie op 30 december 2007 nooit kunnen gebeuren, en had onze dochter Corrie nu nog geleefd. Van daar dat de Nederlandse Media het stilzwijgen was opgelegd ten tijde van het Proces bij het Hof van Assissen te Tongeren in België.

Laat een ieder die dit leest zich er van bewust zijn dat ik dit niet zomaar schrijf daar ik de kei harde bewijzen heb dat hij zelfs voor hij de moord pleegde, al een strafdossier had waar 43 delicten in stonden van geweld tegen vrouwen en het gebruik van vuurwapens en drugs, enz.

Noot: Henk Polie


Alleen heeft die moordenaar pech daar ik als Vader zijnde, aanwezig zal zijn bij het hof van assisen op 29 januari 2010

En zelfs met 2 advocaten zal worden bij gestaan.

De uitspraak is gedaan op 5 februari 2010 En de dader is veroordeeld voor moord met voorbedachte rade en kreeg een levenslange gevangenis straf.

E-mail beantwoording van onze Advocaat, 

Geachte heer Polie,

Totaal uitgeput zijn mijn echtgenote Tamara en ik afgelopen zaterdag terug gekomen. Dat gevoel staat natuurlijk in schril contrast met hoe jij en je vrouw zich gevoeld moeten hebben de afgelopen week. Met diep respect heb ik je de afgelopen week gade geslagen. Petje af voor de wijze waarop jij als getuige hebt opgetreden. Ook de Voorzitter mr. Jordens (incl. de beide rechters) waren diep onder de indruk. Mr. Jordens heeft dat op de zitting vrijdag nog in het openbaar uitgesproken.  

Groeten Tom Eskens
 
Comments