Sòng bài trực tuyến

Sẽ cho phép người Việt chơi casino tại Việt Nam?

“Quan điểm của tôi ủng hộ nghiên cứu việc cho phép người Việt vào chơi”, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề xuất trong phiên làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định hướng dẫn kinh doanh casino.

Sẽ cho phép người Việt Sòng bài trực tuyến tại Việt Nam?

“Quan điểm của tôi ủng hộ nghiên cứu việc cho phép người Việt vào chơi”, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề xuất trong phiên làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định hướng dẫn kinh doanh casino.

casino VN

Người Việt sẽ được vào sòng casino?

Trong phiên giải trình về Nghị định hướng dẫn kinh doanh casino, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết sau kỳ họp lần trước, tại dự thảo mới Bộ Tài chính đã tiếp thu chỉnh sửa các nội dung như: Các hành vi bị cấm, tranh chấp giữa người chơi và doanh nghiệp; số lượng bàn, máy chơi…

Riêng đối tượng người chơi, dự thảo chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài vào chơi.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện không đồng tình. Bởi thực tế, hiện nay nhiều người VN sang Campuchia, Hồng Kông, Ma Cao chơi casino, nhà nước không quản lý được. Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo từ hơn 1 năm trước nhưng Bộ Tài chính trong lần dự thảo này vẫn chần chừ như vậy là quá lâu.

“Đề nghị các đồng chí đưa luôn quy định cho phép người Việt chơi casino vào trong nghị định này. Trò chơi nhạy cảm chặt chẽ nhưng không có nghĩa chặt đến mức chúng ta không thể thực hiện được”, ông Hiện đề nghị.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng nêu thực trạng đáng báo động khi người VN ra nước ngoài chơi làm nhà nước thất thu ngân sách, ngoại tệ và gây những hệ lụy xấu về bắt giữ người đòi tiền chuộc: “Quan điểm của tôi ủng hộ nghiên cứu việc cho phép người Việt vào chơi”. Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn cũng đồng tình quan điểm của ông Lưu và đề nghị sớm nghiên cứu.

Còn Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề nghị chưa vội cho người Việt vào chơi: “Tôi nghĩ rằng cũng không béo bở gì đâu, cứ làm cho chắc ăn đi, xong đến lúc đó ta mới mở dần bằng điều kiện cụ thể để người Việt tham gia”.

Chủ trì phiên họp, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau phiên họp, Bộ Tài chính về hoàn thiện lại dự thảo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Thường vụ để đợt tới thông qua.

Trong phiên giải trình về Nghị định hướng dẫn kinh doanh casino, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết sau kỳ họp lần trước, tại dự thảo mới Bộ Tài chính đã tiếp thu chỉnh sửa các nội dung như: Các hành vi bị cấm, tranh chấp giữa người chơi và doanh nghiệp; số lượng bàn, máy chơi…

Riêng đối tượng người chơi, dự thảo chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài vào chơi.


Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện không đồng tình. Bởi thực tế, hiện nay nhiều người VN sang Campuchia, Hồng Kông, Ma Cao chơi casino, nhà nước không quản lý được. Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo từ hơn 1 năm trước nhưng Bộ Tài chính trong lần dự thảo này vẫn chần chừ như vậy là quá lâu.

“Đề nghị các đồng chí đưa luôn quy định cho phép người Việt chơi casino vào trong nghị định này. Trò chơi nhạy cảm chặt chẽ nhưng không có nghĩa chặt đến mức chúng ta không thể thực hiện được”, ông Hiện đề nghị.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng nêu thực trạng đáng báo động khi người VN ra nước ngoài chơi làm nhà nước thất thu ngân sách, ngoại tệ và gây những hệ lụy xấu về bắt giữ người đòi tiền chuộc: “Quan điểm của tôi ủng hộ nghiên cứu việc cho phép người Việt vào chơi”. Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn cũng đồng tình quan điểm của ông Lưu và đề nghị sớm nghiên cứu.

Còn Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề nghị chưa vội cho người Việt vào chơi: “Tôi nghĩ rằng cũng không béo bở gì đâu, cứ làm cho chắc ăn đi, xong đến lúc đó ta mới mở dần bằng điều kiện cụ thể để người Việt tham gia”.

Chủ trì phiên họp, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau phiên họp, Bộ Tài chính về hoàn thiện lại dự thảo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Thường vụ để đợt tới thông qua.