Startside

Velkommen
Denne hjemmesiden skal vise hovedprosjektet til 4 nettstudenter ved Fagskolen Tinius Olsen. Dette prosjektet inngår i en 4 års utdanning på deltid. Prosjektgruppen er tverrfaglig med 3 studenter fra fordypningen i elkraft og 1 student fra fordypningen i bilteknisk.

Prosjektet vårt inneholder 4 deler. Den første delen handler om oppstart og drift av Tinius Elektro As. Den andre delen er en komplett prosjektering av elektroinstallasjonen i et næringsbygg. Den tredje delen er prosjektering av et bilverksted i det samme næringsbygget. Den siste delen handler om prosjektprosessen.