Zariadený rodinný dom s krásnou záhradou, len 2km od Bratislavy

A fully-furnished house with a beautiful garden only 2km from Capital Bratislava
 Lokalita
Location
 Svätý Jur
(2km from Bratislava)
Svätý Jur
(2km from Bratislava)

 Rozloha
Size

211 m2 (dom)
450 m2 (pozemok)

 211 m2 (house)
450 m2 (land)
Cena
Asking Price
 €1,890 / mesiac
(alebo ponúknite Vašu cenu)

+
energie a služby
Dané:
 • voda a kanalizácia
 • elektrika
 • plyn
 • telefón
Voliteľné:
 • Pravidelné upratovanie (okolo 50EUR/upratovanie), žehlenie (okolo 6EUR/hodina)
   

Nájomné zahrňuje:
 • poistenie nehnuteľnosti
 • dane z nehnuteľnosti
 • ročnú revíziu EZS
 • ročnú revíziu kotla
 • čistenie vírivého bazénu 3x ročne
 • jarnú a jesennú úpravu záhrady
 • umývanie okien 2x ročne (jar a jeseň)
 • GSM notifikácia (ceny SMS)
 • Pult centrálnej ochrany
 • neobmedzený internet
 • Digitálna TV
 • odvoz a likvidácia odpadu


  €1,890 / month
(or recommend your own price)

+
Utilities & Services
Given:
 • water and sewage
 • electricity
 • gas
 • phone
Optional:
 • Regular Cleaning (around 50EUR/cleaning) and Ironing services (around 6 EUR/hour)Rental price includes:
 • insurance of the property
 • property taxes
 • annual revision of burglar alarm system
 • annual revision of boiler
 • cleaning of the whirlpool 3x a year
 • garden care (1x in the spring and 1x in the autumn)
 • window cleaning twice a year (spring and autumn)
 • GSM notifications (cost of SMS)
 • Security Command Center
 • unlimited internet connection
 • digital TV
 • removal and disposal of communal waste
Miestnosti
Rooms
Vstupná hala
Kuchyňa s jedálenskou časťou
Obývacia izba s krbom
2 spálne
2 toalety s umývadlom
Kúpeľňa
(2 umývadlá, vírivá vaňa, parný sprchovací box s rádio)
2 šatníky
Multifunkčná miestnosť
(úložný priestor, sprcha, práčovňa, mraziaci box)
Garáž


 Entrance
Kitchen with Dinning
Living Room with Fire Place
2 Bedrooms
2 Toilets
Bathroom
(2 washbasins, whirl tab, steam shower box)
2 Walk-in Closets
Multifunctional Room
(storage, shower, laundry, freezer)
Garage
Výbava
Features
Zariadený dom
Vonkajšie parkovanie pre 3 autá
Posuvná brána na diaľkové ovládanie
Intercom
Elektrické zabezpečovacie zariadenie s GSM notifikáciou a napojením na Pult centrálnej ochrany
Káblová digitálna televízia
Vysokorýchlostná wifi siet
Telefón
Klimatizácia v hlavnej spálni


Záhrada s nasledovným vybavením:
 • automatický zavlažovací systém
 • teakový nábytok (stôl, stoličky, lehátko, hojdačka, barový stolík)
 • drevená terasa
 • elektrický ovládateľná markíza
 • 2 slnečníky
 • vírivý bazén (zn. Hotspring) pre 6 osôb s celoročnou prevádzkou

Fully furnished house
Outside parking for 3 cars
Sliding gate with remote control
Intercom
Burglar Alarm System with GSM notification and connection to a Security Command Center
Digital cable TV
High-speed Wifi
Telephone
Air-conditioning in the main bedroom


Garden with
 • automatic irrigation system
 • teak furniture (table, chairs, sun bed, swing)
 • wooden porch
 • one automatic electrical sunshading (6 x 3m)
 • two manual sunshading
 • whirlpool (Hotspring) for 6 people with all-year operation
 Okolie
Surrounding

Potraviny (0.5 km)
Čerpacia stanica (0.3 km)
Jedáleň (0.3 km)
Pošta (1 km)
Hypermarket Tesco (5km)
Kaufland (5km)
Les (2.5 km)
Šúrsky kanál (0.3 km)
Železničná stanica (0.5 km)
Autobusová zastávka (0.6 km)
Škola, škôlka (0.5 km)

Grocery Store (0.5km)
Gas station (0.3 km)
Cafeteria (0.3 km)
Post office (1 km)
Tesco hypermarket (5 km)
Kaufland (5 km)
Forrest (2.5 km)
Šúr canal (0.3 km)
Train Station (0.5 km)
Bus Stop (0.6 km)
School, Kindergarden (0.5 km)


Comments