Het sportpark in het Diemerpark

Vergelijking van de plannen

Oorspronkelijk plan (2002)

Er komen 6 sportvelden.

Er komen géén autoparkeerplaatsen.

Er komen geen clubgebouwen. 

De situatie Nu

Anno 2011 liggen er 3 sportvelden:

• 1 kunstgras voetbalveld

• 1 natuurgras voetbaltrainingsveld

• 1 kunstgras hockeyveld

Er is 1 clubgebouw en er is er 'verharding' voor het neerzetten van fietsen.

Huidig plan (2011)

In de voorgenomen situatie liggen er in het Diemerpark 6 sportvelden:

• 3 kunstgras voetbalvelden

• 3 kunstgras hockeyvelden

Er zou een parkeerplaats komen voor 80 - 100 auto's.

Er zouden 2 clubgebouwen komen, 1 voor de voetbalvereniging en 1 voor de hockeyvereniging.

Daarin zou ook ruimte zijn voor een fysiotherapiepraktijk en buitenschoolse opvang sport.

Het nieuwe plan bovenop het plan uit 2002 geprojecteerd, laat zien dat het sportpark een stuk groter zou worden dan eerder werd gesteld (zie ook de pagina met het oorspronkelijk geplande sportpark en de pagina met het nieuwe plan):

Het plan uit 2011 bovenop het plan uit 2002 gezet, laat zien dat het sportpark een stuk groter zou gaan worden.