Họ Trần Cảnh Vân 


Nhánh của cụ Hà Trì Trần Đình Tân - đời thứ 8


Tiểu sử

Họ Trần

Hà Trì thi tập
(xem html

Hình ảnh  

Khuyến học

(trang này đang tiếp tục biên tập, mong con cháu cụ Hà Trì gửi các thông tin về tranhanam@yahoo.com)

Cụ HÀ TRÌ TRẦN ĐÌNH TÂN 

(1893 - 1979) 

Cử nhân Hán học 1915

Nguyên Thương tá tỉnh vụ Ninh Thuận 

Quê quán:  Cảnh Vân, Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định

-------oOo-------

Chánh thất: Bùi Thị Tư
(1901 - 1919)

Kế thất: Đào Thị Biêm
(1907 - 1930)

Kế thất: Nguyễn Thị Tiếp 
(1907 - 2002)