หน้าแรก

 
 
 
 
Current Version : 1.7 Release on 15 August 2011
 
คุณสมบัติของโปรแกรม
 • ดึงข้อมูลการคัดกรองโรคซึมเศร้าจาก HOSxP เข้าสู่โปรแกรม Depression Offline ได้
 • สามารถ Query ข้อมูลจากฐานข้อมูล Depression Offline ได้ผ่านโปรแกรม
 • สามารถอ่านแฟ้ม Person Card Service ที่มาจาก 18 แฟ้ม
 • สามารถส่งออกข้อมูลการคัดกรองจาก HOSxP ออกมาในรูปแบบของ Excel ได้
 • สามารถเลือกวันที่ในการดึงข้อมูลโดยการกำหนดช่วงวันที่ที่คัดกรองได้
สัญญาอนุญาติใช้งาน
 • เป็น Freeware นั่นคือสามารถ Download ไปใช้ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถนำไปติดตั้งใช้ได้ทันที
 • ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ในเชิงพานิชย์ ไม่ว่ากรณีใด
 
วัตถุประสงค์ของผู้พัฒนา
 • ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่
 • ต้องการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลโรคซึมเศร้าแบบ Client Server
 • ต้องการเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำเข้าระบบออนไลน์
ความต้องการของระบบ
 • Dotnet Framework 4.0 (Download)
 • โปรแกรม HOSxP (Download)
 • โปรแกรม Depression Offline 2011 (Download)

Video สอนการใช้งานเบื้องต้นอย่างละเอียดตอนที่ 1  

วิดีโอ สอนการใช้งาน

 
ดู Video สอนการใช้งานตอนอื่นๆ Click
 
 
 
 Concept ของ โปรแกรม