Hovedside‎ > ‎Seiling‎ > ‎Tur og hav‎ > ‎Nyttige tips‎ > ‎

Norsk fyrliste


Norsk Fyrliste beskriver maritime fyrinstallasjoner på land og i sjøen som gir lyssignaler. Fyrlisten gir en generell
informasjon som er ment å være et hjelpemiddel for navigatøren. I tillegg gir fyrlisten informasjon om andre
hjelpemidler for navigasjon, herunder merkesystemet i Norge og elektroniske navigasjonssystemer. Link her ->

http://www.kystverket.no/Om-Kystverket/Brosjyrer-skjema-og-andre-publikasjonar/Brosjyrer2/Norsk-Fyrliste/

Comments