Hovedside‎ > ‎Seiling‎ > ‎

Joller

Jollegruppa har trening på Mandager og Onsdager kl 18:00 på foreningens anlegg på Rørestrand. Optimist-jollene er klart i overtall, men vi har også RS Feva, Europa-jolle, Laser og nå også Snipe som trener er representert på jolle-nivået. Hvert år i begynnelsen av april har vi nybegynnerkurs for Optimist-seilerne. Dato annonseres på hjemmesiden vår og facebook-siden vår, men vi har også løpende opptak gjennom sesongen og tilpasser treningen til et nivå alle er komfortable med.

Sikkerheten til seilerne står sentralt. Alle treningene gjennomføres med trenere i følgebåter, alle seilerne må kunne svømme og bruke redningsvest

Selvfølgelig trener vi også på vinteren. Da har vi inne-trening med gymsal / svømmehall / teori

Priser for 2019
- Nybegynnerkurs inklusive medlemskontingent: 1100,- (begynner man på høstsesongen blir det bare halve kosten)
- Treningsavgift Videregående-gruppe: 1600,-
- Treningsavgift NC/Regatta-gruppa: 2000,-
- Leie av båt (da har du tilgang til alle foreningens båter) : 750,-

Undersider (2): Lær å seile! Samlinger
Comments