Program

Fredag 21. august 2015.
11:00  - 13:00: Registrering
11:00 - 15:30: Veiing
12:00 - 14:00: Måling og inspeksjon
14:00: Åpning og Rormannsmøte
16:00: Tid for første varselsignal

Lørdag 22. august 2015.
11:00 Første varselsignal

Søndag 23. august 2015.
11:00 Første varselsignal
15:00: Ingen starter etter kl 15:00
Comments