Kiosk/bevertning

Åpningstider kiosk:
Fredag fra kl 1100 - 1900
Lørdag fra kl  0900 - 1900
Søndag fra kl 0900 - etter premieutdeling.

Fredag kveld selges reketallerken, kr 150.
Lørdag kveld selges grilltallerken, kr 150.

Bestilles ved registrering.
Comments