Hovedside‎ > ‎Båthavna‎ > ‎

Utvidelse båthavn

Her kommer fortløpende diverse vedr. utvidelsen av havna på Rørestrand.

2017 -20.03 Utfylling av molo er godt på vei og vi har begynt å sende ut kontrakter til de som ønsker plass. Leverandør av bryggeanlegget ble Småbåthavner AS.

2016-28.09 Ny skisse basert på inngangsverdier fra geoteknisk rapport. Denne løsningen medfører et redusert behov for tilkjørte masser med ca 3000m3 sammenliknet med opprinneligel løsning. Opprinnelige skisse tok ikke hensyn til geotekniske forhold.  - https://drive.google.com/file/d/0B3lA1vC9aX5MX1dRNmdXSmRGVDg/view

2016-09.09 Geoteknisk notat https://drive.google.com/file/d/0B3lA1vC9aX5MVFpDbnNQTXFTaTA/view?usp=sharing

2016-06.06 Geoteknisk rapport https://drive.google.com/open?id=0B3lA1vC9aX5MX3RaYnVjNnFuc0E 

2016 26-05 Klager ferdigbehandlet. Vedtaket endelig fastslått uten endringer - Vedtatt reguleringsplan - https://drive.google.com/open?id=0B3lA1vC9aX5MRjBURUM3ZDJENlU

1 halvår 2016 Geotekniske undersøkelser og prosjektering av havna påstartet

2015-09-11 Vedtatt detaljreguleringsplan - skal klagebehandles

2010-01-05 Brev sendt til Horten kommune om ny behandling av plan for regulering av ny havn.

2. halvår 2009 Møter med Horten kommune etter innspill fra høring og samkjøring av reguleringsplaner

August 2009 Offentlig høring om ny plan for regulering 

2008-05-19 Informasjonsmøte om status og fremdrift avholdt på seilerhuset på Rørestrand. Infoskriv til møte her.

2008-01-08 Informasjonsmøte om utvidelsen av havna og reguleringsplanen avholdt på seilerhuset på Rørestrand.

2007-12-25 Prospekt er utarbeidet for utvidelsen av havna. Seilforeningen ønsker å undersøke interessen for båtplasser. Send en mail til hsfhavn@gmail.com  med navn, hvilken båttype og størrelse man ønsker plass til. Prospektet finner du her.

2007 - Høst  Planen for havneutvidelsen ligger nå til regulering hos Horten Kommune. Se www.horten.kommune.no(arealplaner).

 

Dokumenter som ble fremlagt på årsmøte 2007, hvor det ble fattet vedtak om igangsette prosessen med å utvide havna på Rørestrand.

2007 Havneutvidelse doc01

Havneutvidelse skisse/bilderComments