Hovedside‎ > ‎

Båthavna


Seilerhavna

Horten seilforening ble stiftet 8. oktober 1965 og er en av de mest aktive seilforeningene i Norge, med nesten 200 medlemmer og stor bredde fra turseilere til regattaseilere på høyt internawsjonalt nivå . Vi har et bredt tilbud til barn, ungdom og voksne i alle aldre. Havna ligger godt skjermet og har en flott beliggenhet og gode dybdeforhold for små til middels store båter. Havnen rommer i dag ca. 60 båtplasser med varende bredde. Det er både vann og strøm på bryggene.  Det har i de senere pågått et arbeid med å videreutvikle havna med ytterligere flere båtplasser. Vi har nå i 2016 fått vedtatt en reguleringsplan og arbeidet med prosjektering er påbegynt. Den nye havna vil medføre en tilnærmet dobling av antallet båtplasser. Mer informasjon om prosjektet og fremdriften ligger under fanen "Utvidelse båthavn".
 
 

I