Hovedside‎ > ‎Arkiv‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte i Horten seilforening 18.februar kl 18.30 i Horten kino

lagt inn 18. jan. 2021, 13:15 av Thor Erik Karlsen   [ oppdatert 17. feb. 2021, 02:42 ]
Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Horten seilforening torsdag 18. februar kl. 18.30 i sal 4 Horten kino. Dørene er åpne fra 18.15 og vi oppfordrer alle til å komme i god tid slik at vi kan starte presis. På grunn av coronasituasjonen er årsmøtet lagt til en sal med faste seter. Ved å bruke annet hvert sete kan møtet avvikles i tråd med de nasjonale retningslinjene for smittevern. Alle oppfordres til å holde avstand og bruke munnbind. Se også https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Medlemmer som ikke er bosatt i Horten kommune, må delta digitalt. Medlemmer bosatt i Horten kommune har også mulighet til å delta digitalt hvis de ikke ønsker å møte opp på Horten kino. Det vil bli utsendt en link og en forklaring. Det kreves ikke noe spesiell programvare utover en vanlig PC eller Mac.

Forretningsorden:

1. Konstituering
a) Møtets lovlige innkalling
b) Valg av møteleder
c) Valg av sekretær til å føre protokoll
d) Valg av stemmetellere
e) Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

2. Godkjenning av forretningsorden

3. Årsberetning 2020

4. Regnskap 2020

5. Årsmøtesaker:
5.a Ny havn Rørestrand. Informasjon fra styret vedrørende status i bygging
av ny seilerhavn.

5.b Fastsettelse av årskontingent og havneavgift.
Det foreslås følgende satser for 2021:
Årskontingent enkeltmedlemmer kr 750,
årskontingent familiemedlemmer kr 950
Havneavgift faste plasser kr 1175 pr breddemeter.
Havneavgift sommerleie kr 1750 pr breddemeter.

5. Innkomne forslag:
Forslag til endring av vedtektene

6. Budsjett 2021

7. Valg av styre

8. Valg av valgkomite

9. Valg av revisorer

10. Valg av kontrollutvalg

11. Utmerkelser

12. Avslutning

Saksdokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside:
årsmøtedokumenter

Alle medlemmer ønskes velkommen!

Med vennlig hilsen
styret i Horten Seilforening
Tore Rolf Lund
Leder
Ċ
Thor Erik Karlsen,
17. feb. 2021, 02:30
Ċ
Thor Erik Karlsen,
17. feb. 2021, 02:31
Ċ
Thor Erik Karlsen,
12. feb. 2021, 04:34
Ċ
Thor Erik Karlsen,
12. feb. 2021, 04:34
Ċ
Thor Erik Karlsen,
12. feb. 2021, 04:34
Comments