Bryllupskjøring

Jonny Bommen tilbyr bryllupskjøring i sin 1955 Lincoln Capri Spesial Custom og Ford Galaxie Cabriolet                      Svenn "Påsan" Hansen tilbyr bryllupskjøring i sin                          
                                                                                                                                                                                          1950 Buick Sedanette        
      

              
Kontakt:  41 56 06 60    E-post: jbolincoln55@live.com                                                                                                     Kontakt: 91 15 86 05     E-post: svenhans@online.no