Lesnícka hymna
 

1.

Tak ako švárna dievčina

s čevenýma líčkama,

je naša stará horáreň,

čo stojí pod horama.

        /: Kde sa slnko nemračí, nemračí,

tam veselo žijú si zelenáči,

spev a radosť ozýva sa

            po horách dolinama :/

 

2.

Po celý deň horou blúdia

a službu si konajú,

zelená krv v žilách prúdi,

radi sa zabávajú.

        /: V krčmičke sa schádzajú, schádzajú,

na starosti pri vínku zabúdajú,

flintu, fajku, ferbľu, fľašku,

            frajerku ovládajú :/

 

3.

Veselo sa dievča tvári

srdce jej bije zvoľna,

keď sa pred ňou v diaľke zjaví

lesnícka uniforma.

        /: Srdce sa jej otvára, otvára,

šťastná sa cíti v náruči horára,

lež tá láska nie je stála,

            čo kvitne pod horama :/