Vårt tilbud

Velkommen til Hornnes Skoles Musikkorps!

Korpset vårt har lange tradisjoner i nærmiljøet, siden det ble etablert allerede i 1954. For en periode har vi samarbeid sammen med Sandbakken Skolekorps, og totalt er vi omkring 50 musikanter etter to år med fantastisk rekruttering. :) Korpset har hovedopptak i august hvert år, men man kan også starte i januar. Øvelsene våre er konsentrert på tirsdager og torsdager, og vi øver på Hornnes Skole.

Det første året man er med i korpset, er man aspirant. Aspirantene har øvelse 1 time per uke, dette er instruksjon i notelære og spilleteknikk på et valgt instrument. Mange aspiranter velger også å være med i vår flinke drilltropp - drilljentene har også øvelse 1 time per uke. Aspiranter og drill øver på torsdager.
 
Det andre året som medlem, er man junior og spiller sammen med andre på samme nivå i juniorkorps. Juniorene øver sammen 1 time hver tirsdag kl 18-19 og har 1 time instrumentopplæring hver torsdag, og man kan fortsatt drille i tillegg til dette.
Fra det tredje året er man med i hovedkorpset. Hovedkorpset har to øvelser i uka - fellesøvelse (tirsdag kl 17-19) og gruppeøvelser (torsdag).

I tillegg til vanlige øvelser har vi seminarer, hvor vi får øvet mer intensivt fram mot f.eks en konsert eller konkurranse.

Våre faste arrangement og spilleoppdrag er høstkonsert eller Halloween-konserter, julaften i Skjeberg Kirke, vårkonsert, 1. mai, barnehagetog og 17. mai. Juni hvert år har vi sommertur som avslutning. Det er veldig moro for både store og små. Det hender at vi får flere forespørsler om spilleoppdrag, noe vi tar med stor iver.

Vi har deltatt i NM i korps/janitsjar enkelte år, og Østfoldmesterskap også i 2013.

Ved å være med i et korps, får barna en musikalsk utdannelse som grunnskolen ikke kan gi. De lærer å lese noter, å spille et instrument, samspill, mestring og å fremføre sin spilleglede for andre. Ikke minst så er korps veldig morsomt og sosialt!

Vårt motto er: Korps er for alle - alle skal med!

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkomne. Vi starter opp høstsemesteret tirsdag 23. august.
 
For mer informasjon, ta kontakt med korpsleder Hege Espelund. Tlf 41525548 og e-post hege.espelund@gmail.com
 
Comments