Hem

Välkomna till Hörkens Bygdedansares hemsida

Bilder från uppdansningen i Östersund

2022-08-05 Uppdansningen Östersund HBD'areFler bilder? Hittas under fliken "Bilder"

Årets gäng på polskeuppdansningen 2022 i Östersund!

Tre nya bronsare Anna, Uwe och Mikael (som dam) stort Gratts

Vi hade även flera som dansade upp för Diplom och alla klarade sig, Bra jobbat!

Vi är en grupp på ca 40 glada dansare som tycker om att hålla vår bygdedanstradition levande. Polskedansen lägger vi särskilt stor vikt vid och danser från Dalarna ligger oss varmast om hjärtat men vi dansar också danser från resten av landet.

Vi träffas en gång per vecka , från nybörjare till de som hållit på några år, och dansar tillsammans, utvecklar vår dansteknik och har roligt med den folkliga kulturen som utgångspunkt.

Tillsammans med spelmän från trakten gör vi gärna uppvisningar för att sprida folkets musik och danser.

Till minne av Kalle Strandell

Kalle har nått livets sista vägskäl och lämnat ett stort tomrum efter sig. Vi i Hörkens bygdedansare har haft förmånen att få lära känna honom genom hans dansintresse och vi har alla sköna minnen med oss när vi nu inser att vi får förvalta hans dansarv på egen hand.

Hans intresse för dans till spelmansmusik vaknade ganska sent i hans liv och han åkte då från den ena spelmansstämman till den andra och lyssnade på traktens spelmän. Det fick honom att börja fundera på hur vanligt folk hade dansat förr i världen. Fanns det några personer som kunde berätta? Kalles gedigna efterforskningsarbete ledde så småningom till att vi har flera dansvarianter från Bergslagsområdet bevarade för eftervärlden. Danserna finns beskrivna i häftet Gamla danser från Bergslagen.

Kalle grundade dansgruppen Hörkens bygdedansare 1976 och satte sin prägel på vårt sätt att dansa. Dansen var för honom något vackert och sensuellt och hans instruktion kunde ta sig många olika vändningar för att uppnå mjukhet och smidighet i kroppsrörelserna och dansen. Träningarna präglades av mycket skratt och ett av Kalles kännetecken var att han ofta använde liknelser från djurvärlden på oss som ville lära mer. Där fanns andalusiska stridstuppar, huggormar och ardennerhästar för att nämna några.

Kalle var utbildad skogvaktare och tillbringade mycket tid bland furor och granar. Det var också där som han funderade ut hur steg skulle tas och hur mjukhet skulle förmedlas för att få dansen att se ut som han ville. Vi i dansgruppen fick ofta vara försöksgrupp för hans teorier vilket var spännande och lärorikt.

Kalle blev genom sitt sätt att lära ut dans en ofta anlitad instruktör både i Sverige och utomlands. Resorna till USA blev många och det gick bra att lära ut dans med en språklig blandning av skånska och engelska. När han, oftast ensam eller med en danspartner, visade hur steg skulle tas för att fånga karaktären, ja då trivdes han som fisken i vattnet. I Japan blev han t.ex. tilltalad sensei som den mästare han var och i Kyoto bjöds han på underhållning av vackra geishor.

Gruppens uppgift är nu att fortsätta dansandet i Kalles anda och sprida de gamla danserna från Bergslagen så att de lever vidare tillsammans med spelmansmusiken.

Med vemod, vördnad och tacksamhet

Hörkens bygdedansare