חדש..חדש
לצפייה בתכנית העבודה לשנת תשע"ה
(מקיף חורפיש)

מסמכים:

       חדש..חדש
יעדי העבודה המרכזיים לשנת הלימודים
 2014 / 2015
שנבחרו במקיף חורפיש

                                                                             
       
                                    וידאו של YouTube שם    Email 
 איאד סלאמהeyad@horfiesh.tzafonet.org.il 
 אמאני עבדאלחק amany@horfiesh.tzafonet.org.il
אנואר עאמר anwar@horfiesh.tzafonet.org.il 
 בשארה ואקיםbeshara@horfiesh.tzafonet.org.il 
 גאדה שנאןgada@horfiesh.tzafonet.org.il 
 דכאא חיחיdkaa@horfiesh.tzafonet.org.il 
 הישאם בדרhisham@horfiesh.tzafonet.org.il 
 הנאא נאסרhanaa@horfiesh.tzafonet.org.il 
 וטפה פארסwatfa@horfiesh.tzafonet.org.il 
 חלוה חיראלדיןhelwe@horfiesh.tzafonet.org.il 
 חוסין סלאמהhosain@horfiesh.tzafonet.org.il 
 כמיל סעדkameel@horfiesh.tzafonet.org.il 
 לינא מטרlina@horfiesh.tzafonet.org.il 
 מנאר גאנםmanar@horfiesh.tzafonet.org.il 
 מרוות קסיסmervatk@horfiesh.tzafonet.org.il 
 מרוות שאהיןmervatsh@horfiesh.tzafonet.org.il 
 מרים פרנסיסmariam@horfiesh.tzafonet.org.il 
 נואל עאמרnawal@horfiesh.tzafonet.org.il 
 סאמיה גובראןsamia@horfiesh.tzafonet.org.il 
סדיקה פארס sadeka@horfiesh.tzafonet.org.il 
 סלימה חיראלדיןsalema@horfiesh.tzafonet.org.il 
 סמאהר בדרsmaher@horfiesh.tzafonet.org.il 
 עולא גדבאןola@horfiesh.tzafonet.org.il 
 עלאא מיליalaa@horfiesh.tzafonet.org.il 
 ענת שנאןanat@horfiesh.tzafonet.org.il 
 ערין חיוקareen@horfiesh.tzafonet.org.il 
 פאדיה גדבאןfadia@horfiesh.tzafonet.org.il 
 פרחאן שמאסfarhan@horfiesh.tzafonet.org.il 
 קרסטין בכיתkrsteen@horfiesh.tzafonet.org.il 
 ראדא מוראדrada@horfiesh.tzafonet.org.il 

                                       
           

الأميون في القرن ال - 21 لن يكونوا هؤلاء الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، بل هؤلاء الذين لا يستطيعون مواكبة العصر والتقدم التقني وتحديث ما تعلموه

 

    טופס דיווח ציוני המיון
כיתה י'1