วิธีลง 2 Windows

การติดตั้งนี้คล้ายกับการติดตั้ง Windows xp คู่กับ Windows Vista ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีเช่นกัน คือการติดตั้งแบบเรียงลำดับรุ่นวินโดว์และแบบติดตั้งไม่เรียงลำดับรุ่นวินโดว์ แต่ส่วนมากการใช้งานจริง จะพบการติดตั้งวินโดว์เอ็กพีหลังจากลงวินโดว์เจ็ดมาก่อนแล้ว เนื่องด้วยผู้ให้บริการส่วนมากจะไม่ติดตั้งวินโดว์เอ็กพีให้ ด้วยเหตผลลงไม่ได้และไม่รองรับบ้างละ แต่จริงแล้วมันลงได้และใช้งานได้ เพียงแต่ใช้งานไม่ดีในบางรุ่นเท่านั้น

**สำหรับเอ็กพีที่ใช้ทำงานบนเครื่องพีซีหรือโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่นั้น แนะนำให้ใช้ Windows Xp 2011 AHCI เพื่อลดปัญหาการติดตั้งไม่ได้ ไม่พบฮาร์ดดิส หรือปัญหาจอฟ้า**

 

 

หน้าเลือกบู๊ตเข้าวินโดว์แบบ 2 ตัวเลือก Windows xp กับ Windows 7

**การประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสามารถติดตั้ง Windows แต่ละตัวบนฮาร์ดดิสต่างลูกต่างรุ่นกันได้ ซึ่งการติดตั้งแบบแยกฮาร์ดดิสจะง่ายกว่าการติดตั้งในลูกเดียวกัน**

ขอนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เนื้อหาทันสมัยมากยิ่งขึ้น

เริ่มด้วยการติดตั้ง Windows XP 2011 AHCI บนฮาร์ดดิสเก่าหรือฮาร์ดดิสใหม่ก็ได้

ตัวอย่าง แสดงพื้นที่ฮาร์ดดิสที่ยังไม่มีชื่อพาติชั่น เสมือนการใช้งานฮาร์ดดิสใหม่ และตัวเลขบอกขนาดพื้นที่ดิส จะขออธิบายสำหรับผู้ใช้งานบนเครื่องใหม่หรือฮาร์ดดิสไหม่ให้เห็นขั้นตอนที่ถูกต้องดังนี้ (สำหรับฮาร์ดดิสเก่า พาติชั่นจะแสดงชื่อไดร์อยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย)

เลือกพื้นที่ Unpartitioned space  –> ดิสใหม่ที่ยังไม่เคยแบ่งพาติชั่นมา จะแสดงพื้นที่เต็มความจุตัวเลือกเดียว

กดปุ่ม C เพื่อสร้างพาติชั่น

ระบุขนาดพื้นที่ หน่วยเป็น เมกกะไบต์ MByte  ตัวอย่าง 100GB พิมพ์ 100000 กด Enter

ต่อมาเลื่อนลูกศร ลงมา Unpartitioned space ในพื้นที่ว่างที่เหลือ

กดปุ่ม C เพื่อสร้างพาติชั่นที่ 2 กรอกตัวเลขขนาดไดร์ที่ 2 ตามตั้งการ กรณีต้องการแบ่ง 2 ไดร์ ให้กด Enter โดยไม่ต้องป้อนอะไรได้เลย จะใช้เต็มพื้นที่ ที่เหลือ

ต่อมาสร้างพาติชั่นที่ 3 เลื่อนลูกศรลงมา Unpartitioned space

กดปุ่ม C กด Enter ใช้เต็มจำนวน

เมื่อแบ่งพาติชั่น  3 ไดร์ จะได้ดังตัวอย่าง

การ Format เพื่อวางโครงสร้างรูปแบบแฟ้มของวินโดว์ ให้เลือกตัวเลือกบนแบบเร่งด่วน เพื่อความรวดเร็ว เนื่องด้วยดิสใหม่มักไม่พบปัญหาการ Format ผิดพลาด

ติดตั้ง Windows xp 2011 AHCI ตามปกติจนเสร็จ เข้าสู่เดสท๊อป

ลำดับต่อมา การติดตั้ง Windows 7

ใส่แผ่นติดตั้ง Windows 7

กรณี Autorun จะเรียกกรอบเริ่มติดตั้งให้อัตโนมัติ

กรณี ยกเลิก Autorun ไว้ ให้เรียกไฟล์ Setup ในไดร์ DVD ด้วยตนเอง

คลิ๊ก Install Now

 

เลือกตัวเลือก ล่าง ยังไม่ต้องอัปเดต

ตรงนี้ขึ้นอยู่กับ เวอร์ชั่น Windows7 ที่เลือกใช้ ตัวอย่างเป็นแผ่นติดตั้ง 32บิต/64บิต ในแผ่นเดียวกัน  หน้านี้เลือก 32 บิต คลิ๊ก Next

ติ๊กดังรูป คลิ๊ก Next

เลือกตัวเลือกล่าง

เลือกพาติชั่นที่ 2 (พาติชั่นแรก Windows xp)

เริ่มติดตั้ง

 

 

 

หน้าแรก จะแสดงตัวเลือกการใช้ชุดภาษา คีย์บอร์ด

เลือกชุดภาษาไทย แนะนำผู้ใช้งาน ตัวเลือก Keyboard ให้เลือกเป็น Eng ไปก่อนเพื่อการเริ่มต้นโปรแกรมเป็น Eng

ตัวอย่างเลือก Keyboard ไทย เมื่อ Next จะใช้ภาษาไทยในการพิมพ์เป็นตัวเริ่มต้นระบบ (แล้วแต่สะดวก)

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

สร้างรหัสผ่าน ไม่ต้องการใช้ Next

คลิ๊ก Next ยังไม่ Activate

ตัวเลือกอัปเดต

 

 

ลำดับต่อไป ติดตั้งไดร์เวอร์และโปรแกรมตามการใช้งาน

ส่วนการติดตั้งแบบไม่เรียงลำดับ คือมี Windows 7 ติดตั้งมาก่อน Windows xp ให้อ่านเรื่องที่แนะนำไว้ข้างต้น จะมีตัวอย่างขั้นตอนอธิบายไว้

ที่มา:http://rayong.homeip.net/?p=1410

Comments