LIÊN HỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
TỈNH TIỀN GIANG
Địa chỉ: số 28 đường Trần Quốc Toản, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 02733.873.550
Fax: 02733975370
Admin: ĐỖ ANH KHOA
Bộ phận: Ban Kế hoạch - Hỗ trợ
Điện thoại: 097.27.446.27