HỢP TÁC XÃ LĨNH VỰC XÂY DỰNG


Tên đầy đủ

Địa chỉ

Ngành nghề

Số điện thoại

Giám đốc

HTX Tân Phú

Ấp Thới, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình giao thông nông thôn

0983796465

Lương Văn Nguyễn

HTX xây dựng Cai Lậy

107 Phan Viết Thống, Khu 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Xây dựngcông trình giao thông, thuỷ lợi, công trình dân dụng,, mua bán VLXD, SX cửa sắt, hàng rào sắt, khung nhà kho, thu gom rác thải, vệ sinh khai thông cống rãnh

0913962059

Hồ Văn Hiệp

HTX xây dựng Hiệp Long

52 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Xây dựng công trình dân dụng.

0909571410

Nguyễn Sơn Hà

HTX xây dựng Phúc Lộc

Số 351, ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình công ích, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá bẳng ô tô loại khác.

02733814742

Phan Văn Ngần

Comments