Ghế gỗ


ĐỒ GỖ NỘI NGOẠI THẤT HỢP PHÁT - Đồ gỗ ngoại thất - Ghế gỗ
 

    Tên sản phẩm: Ghế Bollo
    Mã số:
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: Nâu
    Giá bán: 155.000 đồng
 

    Tên sản phẩm: Ghế Tennis
    Mã số:
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: Vàng
    Giá bán: Liên hệ 0123.89.89.500
 

    Tên sản phẩm: Ghế Tennis 
    Mã số:
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: Vàng
    Giá bán: Liên hệ 0123.89.89.500
 

    Tên sản phẩm: Ghế nan thẳng
    Mã số:
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: Vàng
    Giá bán: Liên hệ 0123.89.89.500
    

    Tên sản phẩm: Ghế xếp 5 bậc
    Mã số:
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: đen
    Giá bán: Liên hệ 0123.89.89.500
 

    Tên sản phẩm: Ghế xếp 5 bậc
    Mã số:
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: trắng
    Giá bán: Liên hệ 0123.89.89.500


    Tên sản phẩm: Ghế nan ngang
    Mã số: HPT_060
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: Vàng
    Giá bán: Liên hệ 0123.89.89.500

    

    


    Tên sản phẩm: Ghế xếp nan thẳng
    Mã số: HPF_014
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: vàng đậm
    Giá bán: 170.000 đ
 

    Tên sản phẩm: Ghế xếp không tay
    Mã số: HPF_016
    Loại gỗ: Keo
    Màu sắc: vàng
    Giá bán: 170.000 đ

Comments