Họp mặt lần thứ nhất

 


l TRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l

 

 

 

 

 (Ảnh A.U)

 

 


         
Cuộc họp mặt lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 20/5/2003 tại nhà thành viên Phạm Quang Huỳnh + Phạm Thị Miến, số nhà    đường 3/2, phường 5, thành phố Cà Mau. Ban Tổ chức cuộc họp mặt gồm Phạm Quang Huỳnh, Phạm Văn Uýnh, Nguyễn Văn Toản, Phạm Văn Điệp.
          Về dự họp mặt có 35 thành viên. Sau cuộc họp mặt một số bạn vì lý do chưa về dự được đã đề nghị lần họp mặt sau thông báo sớm hơn, rộng hơn, chọn vào ngày nghỉ để nhiều người về dự. 
Tại cuộc họp này, ý kiến chung tạm thời đưa ra một số vấn đề chính như sau:
          - Đặt tên gọi chung cho tập thể là: Ban Liên lạc bạn đồng khóa 1978 (Gọi tắt là Ban Liên lạc 78).

          - Hình thành ở huyện, thị xã, thành phố là các Đoàn, cử người đại diện làm đầu mối liên lạc và điều hành hoạt động, sinh hoạt ở phạm vi đảm trách. Đại diện Đoàn của các đơn vị gồm:
          Nguyễn Văn Toản, Phạm Văn Điệp, đại diện thành phố Cà Mau;
          Nguyễn Văn Hành, đại diện huyện Cái Nước;
          Trần Ngọc Lâm, đại diện thị xã Bạc Liêu;
          Nguyễn Văn Chính, đại diện huyện Thới Bình và U Minh;
          Trần Như Học, đại diện huyện Ngọc Hiển.
 
         - Cử Đại diện chung gồm 3 người: Phạm Văn Uýnh, Phạm Quang Huỳnh, Nguyễn Thị Kim Thanh (Nguyễn Thị Kim Thanh, quản lý qũy).


 

 

 

Phạm Văn Uýnh

 

  Phạm Quang Huỳnh

 

 

 Nguyễn Thị Kim Thanh

 

 

 Nguyễn Văn Toản

 

 

 Phạm Văn Điệp

 

Nguyễn Văn Hành

 

Nguyễn Văn Chính

 

 

 Ng Văn Dũng

 

 Ng. Văn Hoà

 

  Ng. Văn Chanh

 

Ngô Thế Kiên

 

 

Trần Ngọc Lâm

 

 Nguyễn Văn Quảng

 

Nguyễn Thanh Tân

 

Nhữ Công Quang

 

Nguyễn Ngọc Kim

 

Phạm Thị Hương

 

Nguyễn Thị Liễu

 

Bùi Thị Sử

 

Tạ Thị Thục

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

Lương Thị Liệu

 

Tô Thị Vân

 

Đinh Thị Vui

 

Phạm Thị Thắng

 

Đinh Hồng Lạc

 

Tô Thị Nhu

 

Đỗ Nguyệt Hằng

 

 Nguyễn Thị Niềm

 

Phạm Thị Nhuần

 

 

 Công Quang

 

Ngọc Lâm

 

 

 Quang Huỳnh

 

 Học, Quảng, Chanh, Điệp, Hồng Lạc

 

Nhu, Liệu, Hương, Nguyệt, Kim

 

Phạm Văn Uýnh, Phạm Quang Huỳnh