ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมคนงาน็็้ Hope for Bangkok Training at Bangkok Noi

โพสต์15 ส.ค. 2556 00:03โดยHope for Bangkok   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2556 00:16 ]

Udumsuk Health Program

โพสต์12 ม.ค. 2555 22:45โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2555 23:02 ]


เชิญร่วมการสัมมนาสุขภาพ 
สุขกาย - สุขใจ
 โดย ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 
หัวหน้าแผนกพันธกิจส่งเสริมสุขภาพ
มูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและนักจัดรายการวิทยุสุขภาพ 

พบกันที่ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐอุดมสุข 
ซ. 13 สุขุมวิท 103 บางนา กทม. 
วันที่ 19-22 มกราคม 2555
 เวลา 18.00 - 19.00 น.

บทเรียนฟรี ออนไลน์

โพสต์6 ก.พ. 2554 23:00โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2554 23:09 ]หลักสูตรพระคริสตธรรม
สำเร็จแล้วรับประกาศนียบัตร
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

Nature Discovery activity at Sea Shells Museum

โพสต์24 ม.ค. 2554 08:48โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2554 08:52 ]


On this coming January 29, 2011 the Ramkhamhaeng Church Plant will be having our Nature Discovery activity at Sea Shells Museum at 2:00-6:00 pm.
For more info please contact teacher Reben ( Ajarn Reben # 087-922-5159) and for those who are willing to join with our activity, they are most welcome.

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ

โพสต์3 ม.ค. 2554 05:42โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2554 05:45 ]


รับสัครเรียนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ฯ ใกล้บ้านคุณได้แล้ววันนี้ ตรวจสอบที่อยู่ที่ ติดต่อเรา

รับสมัครผู้ควบคุมการผลิตและช่างเทคนิคด้านงานวิดีโอ

โพสต์24 พ.ย. 2553 07:09โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2553 22:37 ]


ต้องการผู้มีคุณสมบัติเพิ่อทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ร่วมในทีมมีเดียของสำนักงานมิชชัน เรามีเจ้าหน้าที่ลำดับภาพแล้ว และก้าวต่อไปคือต้องการผู้นำทีมงานให้ทำงานการผลิตได้อย่างจริงจัง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. จัดเตรียมและนำ การผลิตด้วยกล้องหลายตัว
a. ประกอบอุปกรณ์ ทดสอบ และทำให้แน่ใจว่าใช้งานได้ดีแล้ว
b. หาทีมงานเพื่อถ่ายทำ
c. เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆ
d. จัดการกับอุปกรณ์ รวมถึงการใช้งาน การขนส่งและการเก็บรักษา

2. จัดเตรียมและผลิต ด้วยกล้องตัวเดียวในงานแนวสาระคดีและวิดีโอประชาสัมพันธ์
a. รู้จักหรือสนใจที่จะเรียนรู้รูปแบบการถ่ายวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ
b. รู้จักหรือสนใจที่จะเรียนรู้การบันทึกเสียงอย่างถูกต้อง
c. รู้จักหรือเรียนรู้ทักษะการลำดับภาพเบื้องต้น

3.  ช่วยจัดเตรียมและจัดการโครงการมีเดียอื่นๆ
a. ช่วยจัดการโครงการนักเรียนอาสาด้านงานวิดีโอ จัดหาเพื่อความต่อเนื่องของโครงการ
b. ช่วยจัดการกับทรัพย์สินและอุปกรณ์ดิจิตอล
c. แนะนำโครงการที่มีประสิทธิภาพในงานการผลิต

4. ผู้ควบคุมการผลิตงานวิดีโอ
a. นำทีมงาน (พนักงาน & อาสา)
b. จัดการนัดหมายการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสถานที่และผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
c. รับผิดชอบการส่งผลงานการผลิตตามกำหนดเวลา
d. รับผิดชอบต่อการวางแผนในระดับการวางกลยุทธ์

5. การวางแผนเพื่อเตรียมการผลิต
a. สามารถวางแผนร่วมกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อให้โครงการวิดีโอที่เกี่ยวข้องสำเร็จได้
b. การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
c. สามารถนำ / ร่วมในการประชุมกับผู้มีผลประโยชน์ร่วมต่างๆ
d. ความสามารถด้านการจัดการด้านสัมพันธภาพ
e. แสดงออกถึงการติดต่อสื่อสารขั้นสูง

 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย:
 1. แสดงออกถึงความถนัดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคนิคงานวิดีโอต่างๆ
 2. มีทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในอุปนิสัยตามแบบอย่างของพระคริสต์
 3. มีความรู้ความเข้าใจในพระกิติคุณและคำสอนของพระเยซูคริสต์ กับวิสัยทัศน์ที่เิติบโตในการที่บอกเล่าความจริงต่อชาวโลก
 4. เปิดใจกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac 
 5. เป็นคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่เสมอต้นเสมอปลาย
 6. สามารถวางแผนด้านการเงินของโครงการและแผนก (การเขียนใบเสนอโครงการ การหาทุน ฯลฯ)
 7. สามารถพูดและเขียน ภาษาไทยและอังกฤษ
 8. ต้องมีสัญชาติไทย

การฝึกอบรม: จะมีการจัดการฝึกหัดด้านเทคนิค
ค่าจ้าง:  เป็นไปตามเกณฑ์เงินเดือนของสำนักงานมิชชัน ตามระดับความรู้และประสบการณ์ ฯลฯ

ผู้สมัครต้องส่งประวัติส่วนตัวและการทำงาน จดหมายอ้างอิง (จากผู้จ้างงานเดิม, โรงเรียน, ศิษยาภิบาลทั่วถิ่นที่คุณเป็นสมาชิก) ประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกงาน ฯลฯ ถึงอาจารย์ชาญชัย เกียรติยรรยง ประธานสำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2010

H4BKK Thai Media Producer/Technician Job Description

โพสต์22 พ.ย. 2553 21:00โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2553 21:04 ]This position is for a qualified person to augment the media team that is being assembled at the TAM.  We have an video editor intern now.  The next goal is to bring someone on who will lead the team into actual production.  He/she would possess the following abilities:

1. Organize and lead multi-cam productions 
a. assemble equipment, test, and make sure it all works.
b. bring team together for shoots
c. learn new equipment
d. manage equipment, including use, transport and storage

2. Organize and produce single-camera narrative-style or promo videos.
a. know or be willing to learn effective shooting styles
b. know or be willing to learn capturing audio properly 
c. know or learn basic editing skills

3. Help organize and manage other media projects
a. help with management of AVS volunteers projects, providing continuity
b. help manage digital assets and equipment
c. recommend effective projects for production

4. Producer
a. Lead a team (staff & volunteers)
b. Organise interviews, locations and people
c. Be responsible for meeting deadlines
d. For responsible for planning at a strategic level

5. Pre production
a. Be able to "champion" video projects through several departments
b. Effective planning
c. Be able to lead / be involved in meetings with different stake-holders
d. Manage relationships
e. Demonstrate high levels of communication

The ideal applicant will also:
1. Show an aptitude for computers and general technical video equipment.
2. Have good interpersonal skills to work with people in a Christ-like and Christ-directed way.
3. Be well grounded in the Gospel and teachings of Jesus Christ with a mature vision to share with the world.
4. Be open minded towards the Mac computer operating platform.
5. Be a Seventh-day Adventist Christian in good and regular standing
6. Be able to plan financially for projects & department (writing project proposals, fund raising, etc.)
7. Be able to speak / write Thai & English
8. Must be a Thai citizen

Training: On the job technical training will be provided.
Remuneration:  Based on TAM wage scale, according to education, experience, etc.

Applicants should send resume / CV, letters of reference (employer, school, local church pastor where you have your church membership), diploma, certificates of training, etc. to Pastor Chanchai K., TAM President by December 20, 2010.

H4BKK "Remember Christ's Birth" Program Schedule

โพสต์21 พ.ย. 2553 20:31โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2553 03:33 ]


During December, the world pauses to reflect on Jesus Christ and His birth.  We invite you to attend the various H4BKK Church Plants as they host community programs during this month.  Learn why Jesus came as a baby, and celebrate with us as we eagerly await His Second Coming!

December 11, 2010 9 AM-12 PM Nonthaburi
December 16, 2010 6 - 8 PM Thonburi
December 18, 2010 2 - 4 PM Sukhumvit Thai @ Klongtoei Community
December 18, 2010 Ramkhamhaeng 58/4
December 18, 2010 Bangna Udomsuk
December 25, 2010 5 - 8 PM Nawamin
December 26, 2010  Tiwanoon 9:30 AM
Bangkok Noi  schedule to be finalized

แทนคำขอบคุณ - ภาพแห่งความประทับใจ

โพสต์17 พ.ย. 2553 04:30โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2553 04:35 ]


ภาพความประทับใจ
 
มหกรรมสุขภาพแอดเวนติสท์    มหกรรมสุขภาพ....... เพื่อชุมชน 
 
ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลาม รวมผู้รับบริการกว่า 2,000 คน
 
เจ้าหน้าที่อาสาในเครือแอดเวนติสท์รวมพลังกว่า 200 ท่าน

By Ubon Khamsawat

Adventist Health Expo

โพสต์22 ก.ย. 2553 21:36โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2553 02:47 ]

 

 

 
มหกรรมสุขภาพแอ๊ดเวนตีสครั้งยิ่งใหญ่
ที่ห้างฯ มาบุญครอง
11-14 พฤศจิกายน นี้
 
บริการ...ฟรี เพื่อประชาชน
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจไขมันในเลือด
 • วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • วัดดัชนีมวลกาย
 • ประเมินอายุสุขภาพด้วยโปรแกรม Your Health Age
 • เข้าร่วมโปรแกรม NEWSTART วิธีดำเนินชีวิตนิยามใหม่
 • ฟังเสวนาพร้อมรับคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ดนตรีและการแสดงของเยาวชน
 • พบดาราที่คุณชื่นชอบ
 • รับหนังสือคู่มือดูแลสุขภาพ "ขุมทรัพย์สุขภาพ"
โดย มูลนิธิคริสเตียนแบดิคอล ของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส และองค์กรในเครือ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2282-1100
 
 

1-10 of 12