ปทุมธานี

ศูนย์ประกาศฯ ปทุมธานี
อาจารย์ ชัชวาลย์ เกียรติยรรยง

ที่อยู่:
 
ณ โรงงานอาหารเพื่อสุขภาพมิชชัน
19/2 หมู่ 10 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์:   087-708-45691
อีเมล:
        chachawan2@hotmail.com

Comments