ร่วมมือ ร่วมใจ

โพสต์13 ธ.ค. 2555 00:30โดยHope for Bangkok   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2555 01:07 ]
ร่วมมือ ร่วมใจ
คือวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การทำงานร่วมกับพี่น้องชาวไทย  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชนในประเทศไทย
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมาในประเทศไทยเมื่อ 106 ปีที่แล้ว โดยเริ่มจากคณะอาสาสมัครชาวจีน และชาวอเมริกาที่เข้ามาทำงานกับคนไทย โดยได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนไทยในกรุงเทพฯ  
จากจุดเริ่มต้นที่นอบน้อมเช่นนี้ จะเห็นได้ว่านี่ คือทัศนคติเดียวกันในการ “ร่วมมือ..ร่วมใจ”  และร่วมกันทำงานกับประชาชนไทย  เพื่อรับใช้และตอบสนองผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการช่วยเหลือด้าน สุขภาพ,  ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น  และประกาศความดีทางศาสนา
 
ที่นำเสนอนี้คือตัวอย่างอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่
Reben & Marissa Huilar  เป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ทำงานร่วมกับ  ศาสนาจารย์ อภิวัฒน์  ศิริวงศ์  โดยได้จัดรายการภาษาอังกฤษให้กับเด็กในแต่ละสัปดาห์ที่วัดกัลยาณมิตร โดยทำงานร่วมกับศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐธนบุรี  ขณะเดียวกัน Reben & Marissa Huilar  ได้สอนเรื่องศีลธรรม, จริยธรรม  โดยนำเอาหลักของศาสนาคริสต์มามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับชุมชน, สอนเรื่องหลักการดูแลสุขภาพ  จัดการตรวจสุขภาพ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน,  เปิดชั้นสอนภาษาอังกฤษผ่านทางพระคัมภีร์เพื่อนำเอาหลักการทางจริยธรรมมาสอน ให้กับเยาวชนในชุมชน
 
Saw Alvin  อาสาสมัครจากพม่า  และศิษยาภิบาล ศรีสุนทร  นาวาดี  จากประเทศลาว ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐที่นนทบุรี  ช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมทั้ง Saw Alvin และ ศรีสุนทร  ได้ใช้ศูนย์ประกาศที่นนทบุรีเป็นสถานที่ช่วยเหลือประชาชนครอบครัวต่างๆ  ที่อยู่ในหมู่บ้านโดยรอบศูนย์ประกาศนนทบุรี  ซึ่งได้ทำงานร่วมกับประธานชุมชน และ อบต. ในพื้นที่  ได้จัดหาน้ำสะอาดจากหน่วยงานช่วยเหลือผู้บรรเทาสาธารณภัย  (ADRA)  และหน่วยงานความหวังกรุงเทพฯ (Hope for Bangkok)  ได้จัดเตรียมถุงยังชีพ และอาหารสำเร็จให้กับ 50 ครอบครัว  อีกทั้งยังจัดเตรียมสุขาเคลื่อนที่  และสุขากระดาษจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นด้วย
 
Edson & Karen Pellazar  อาสาสมัครจากประเทศฟิลิปปินส์  ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพกับชุมชน บางนา-อุดมสุข  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2012 โดย ทำงานร่วมกับ ศาสนาจารย์ สุรเชษฐ์  อินสม ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพของมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง ประเทศไทย  โดยได้จัดรายการ “สุขใจ-สุขกาย”  ขึ้น  ซึ่งเป็นรายการสัมมนาเรื่องสุขภาพองค์รวม และมีการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่บางนา-อุดมสุขดังกล่าว  ขณะเดียวกันก็จัดรายการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
 
Sudhakar Kempaiah  อาสาสมัครจากประเทศอินเดีย  ได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าชุมชนบางกอกน้อย  ในช่วงที่ชุมชนบริเวณบางกอกน้อยประสบกับภาวะน้ำท่วมได้ร่วมกับประธานชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว
 
Ernesto D. Venn และครอบครัวเป็นอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ร่วมงานกับมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ประสานงานโครงการ Hope for Bangkok  ได้จัดงาน  Health  Expo  (บริการตรวจสุขภาพเพื่อชุมชน)  ที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง  ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม  2011  ที่ผ่านมา
 
เหล่านี้คือตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับปรัชญาแนวคิด  “ร่วมมือ  ร่วมใจ”  ของอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในโครงการ Hope for Bangkok  (โครงการ ความหวังกรุงเทพ)  ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  และสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวปไซด์ 
www.hope4bkk.com    www.adventisthealthexpo.com;   www.adventist.or.th
Comments