กิจกรรมของเรา

อบรมคนงาน Hope for Bangkok Training at Bangkok Noi

โพสต์15 ส.ค. 2556 00:22โดยHope for Bangkok   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2558 21:17 โดย Kharom Promutit ]

Pastors & chur


ร่วมมือ ร่วมใจ

โพสต์13 ธ.ค. 2555 00:30โดยHope for Bangkok   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2555 01:07 ]

ร่วมมือ ร่วมใจ
คือวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การทำงานร่วมกับพี่น้องชาวไทย  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชนในประเทศไทย
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมาในประเทศไทยเมื่อ 106 ปีที่แล้ว โดยเริ่มจากคณะอาสาสมัครชาวจีน และชาวอเมริกาที่เข้ามาทำงานกับคนไทย โดยได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนไทยในกรุงเทพฯ  
จากจุดเริ่มต้นที่นอบน้อมเช่นนี้ จะเห็นได้ว่านี่ คือทัศนคติเดียวกันในการ “ร่วมมือ..ร่วมใจ”  และร่วมกันทำงานกับประชาชนไทย  เพื่อรับใช้และตอบสนองผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการช่วยเหลือด้าน สุขภาพ,  ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น  และประกาศความดีทางศาสนา
 
ที่นำเสนอนี้คือตัวอย่างอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่
Reben & Marissa Huilar  เป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ทำงานร่วมกับ  ศาสนาจารย์ อภิวัฒน์  ศิริวงศ์  โดยได้จัดรายการภาษาอังกฤษให้กับเด็กในแต่ละสัปดาห์ที่วัดกัลยาณมิตร โดยทำงานร่วมกับศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐธนบุรี  ขณะเดียวกัน Reben & Marissa Huilar  ได้สอนเรื่องศีลธรรม, จริยธรรม  โดยนำเอาหลักของศาสนาคริสต์มามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับชุมชน, สอนเรื่องหลักการดูแลสุขภาพ  จัดการตรวจสุขภาพ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน,  เปิดชั้นสอนภาษาอังกฤษผ่านทางพระคัมภีร์เพื่อนำเอาหลักการทางจริยธรรมมาสอน ให้กับเยาวชนในชุมชน
 
Saw Alvin  อาสาสมัครจากพม่า  และศิษยาภิบาล ศรีสุนทร  นาวาดี  จากประเทศลาว ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐที่นนทบุรี  ช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมทั้ง Saw Alvin และ ศรีสุนทร  ได้ใช้ศูนย์ประกาศที่นนทบุรีเป็นสถานที่ช่วยเหลือประชาชนครอบครัวต่างๆ  ที่อยู่ในหมู่บ้านโดยรอบศูนย์ประกาศนนทบุรี  ซึ่งได้ทำงานร่วมกับประธานชุมชน และ อบต. ในพื้นที่  ได้จัดหาน้ำสะอาดจากหน่วยงานช่วยเหลือผู้บรรเทาสาธารณภัย  (ADRA)  และหน่วยงานความหวังกรุงเทพฯ (Hope for Bangkok)  ได้จัดเตรียมถุงยังชีพ และอาหารสำเร็จให้กับ 50 ครอบครัว  อีกทั้งยังจัดเตรียมสุขาเคลื่อนที่  และสุขากระดาษจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นด้วย
 
Edson & Karen Pellazar  อาสาสมัครจากประเทศฟิลิปปินส์  ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพกับชุมชน บางนา-อุดมสุข  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2012 โดย ทำงานร่วมกับ ศาสนาจารย์ สุรเชษฐ์  อินสม ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพของมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง ประเทศไทย  โดยได้จัดรายการ “สุขใจ-สุขกาย”  ขึ้น  ซึ่งเป็นรายการสัมมนาเรื่องสุขภาพองค์รวม และมีการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่บางนา-อุดมสุขดังกล่าว  ขณะเดียวกันก็จัดรายการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
 
Sudhakar Kempaiah  อาสาสมัครจากประเทศอินเดีย  ได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าชุมชนบางกอกน้อย  ในช่วงที่ชุมชนบริเวณบางกอกน้อยประสบกับภาวะน้ำท่วมได้ร่วมกับประธานชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว
 
Ernesto D. Venn และครอบครัวเป็นอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ร่วมงานกับมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ประสานงานโครงการ Hope for Bangkok  ได้จัดงาน  Health  Expo  (บริการตรวจสุขภาพเพื่อชุมชน)  ที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง  ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม  2011  ที่ผ่านมา
 
เหล่านี้คือตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับปรัชญาแนวคิด  “ร่วมมือ  ร่วมใจ”  ของอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในโครงการ Hope for Bangkok  (โครงการ ความหวังกรุงเทพ)  ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  และสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวปไซด์ 
www.hope4bkk.com    www.adventisthealthexpo.com;   www.adventist.or.th

Bangkok Flood 2011: Tiwanoon Shares Hope at Evacuation Center

โพสต์26 พ.ย. 2554 07:57โดยHope for Bangkok   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2554 07:59 ]

Join Edison & Lota Apostle, and the team at this church plant as they share God's love in practical ways at their local evacuation center during the flood crisis. 
Bangkok Flood 2011: Tiwanoon Shares Hope at Evacuation Center

Bangkok Flood 2011: Ramkhamhaeng University Evacuation Center Ministry

โพสต์21 พ.ย. 2554 06:14โดยHope for Bangkok   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2554 06:21 ]


Join Missionary Reben Huilar, with the Hope for Bangkok team and Pastor Kharom Promutit, Dr. Ae and other members from the Bangkok Adventist Chinese Church as they conduct a seminar at the  Evacuation Center at Ramkhamhaeng University.


Bangkok Flood 2011: Nonthaburi Team Distributes water

โพสต์21 พ.ย. 2554 06:05โดยHope for Bangkok   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2554 06:19 ]Join Pastor Sisounthone and Missionary Saw Alvin Paul as they distribute water, food, and portable toilets in their flooded community in the Nonthaburi district, north of Bangkok. 


Branch Sabbath School Ram 58/3

โพสต์2 พ.ค. 2554 07:56โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2554 08:05 ]

 
 

มหกรรมสุขภาพชุมชน (health expo)

โพสต์30 มี.ค. 2554 00:21โดยKharom Promutit

วันที่ 19 มีนาคม 2011  ณ ชุมชนคลองเตยแฟลต  1- 10  ศิษยาภิบาลคงกฤช  อิ่มกมล,  ร่วมกับพี่น้องศูนย์ประกาศสุขุมวิท 36 (Hope for Bangkok)   เจ้าหน้าที่พยาบาล  และอาสาสมัครจำนวนมาก  ได้จัดกิจกรรม  "มหกรรมสุขภาพชุมชน (Health Expo)"   เพื่อเป็นการให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนดังกล่าว.. ด้วยการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย.. เช่นการวัดความดัน,  เจาะเลือดตรวจน้ำตาล, วัดไขมันมวลกาย BMI,  วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,  วัดสายตาประกอบแว่น,  วัดอายุสุขภาพ, รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวของ  NEWSTART  อีกด้วย
 
ในการดำเนินการครั้งนี้พี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นต่างได้รับพระพรอย่างมากมาย.. ได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกับเจ้าหน้าในช่วงเช้า..  ได้ตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.. และได้เรียนรู้ในสิ่งที่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี..
 
มีประชาชนมารับบริการทั้งสิ้น 65 คน.. ทุกท่านต่างมีความสุขและรับรู้ถึงพระพรของพระเจ้าที่ช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
 

Siam Museum (Ramkhamheang 58/4)

โพสต์2 มี.ค. 2554 07:36โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2554 07:47 ]

Sabbath School (Thonburi)

โพสต์26 ก.พ. 2554 04:31โดยKharom Promutit

 
 
 
 

Children Program (Klongtan)

โพสต์26 ก.พ. 2554 04:27โดยKharom Promutit   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2554 03:43 โดย Hope for Bangkok ]

 

1-10 of 54