เกี่ยวกับเรา

        โครงการความหวังกรุงเทพ เป็นโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เป็นโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานมิชชันในประเทศไทย เราจึงขอขอบพระคุณพระเจ้าในการบริการรับใช้พี่น้องในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นี้ กิจกรรมหลักๆ ของเราคือเปิดบริการสอนภาษา ชั้นสอนพระคัมภีร์ ฯลฯ เพื่อเป้าหมายในการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ และการเตรียมพร้อมในการเสด็จมา ตามพระสัญญาที่ว่า "เราจะกลับมาเร็วๆ นี้"
Comments