Beweegtuin


Beweegtuin op de Veerplaat geopend 

Duurzaamheid, bewegen, bewonersparticipatie en natuureducatie voor alle leeftijdsgroepen zijn drie leidende thema’s binnen het project ‘
Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse/Veerplaat’. Onder grote belangstelling is de beweegtui
n, naast Hotel RA nabij het voetveer naar Puttershoek, op woensdag 30 september 2015 geopend door de wethouders Jolanda de Witte (o.a. sport) en Henk Mirck (o.a. Natuur en Recr
eatie). Er waren 2 beweegcoaches aanwezig om iedereen daarna kennis te laten maken met de beweegtoestellen en d
aarvan werd gretig gebruik gemaakt. Het Hotel ARA verzorgde de bijeenkomst door iedereen te voorzien van een Smoothie en na afloop van een kopje koffie of thee. Ook werden er nog “Goodie Bags” uitgereikt met onder meer een sporthanddoekje, een omgevingskaart met recreatiemogelijkheden en wat fruit. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!

Waar is het idee ontstaan? In het Platform Sport en Bewegen was al vaak gesproken over mogelijkheden om beweegmogelijkheden te creëren buite
n het verenigingsverband om. Veel initiatieven zijn er door verenigingen ondernomen op dat gebied. De SWOZ heeft in dat k
ader zich 2 jaar terug sterk gemaakt voor een senioren beweegtuin, echter het genereren van de financiën was op de moment een probleem. De gemeente Zwijndrecht is met “Groen doet goed” begonnen, om subsidie binnen te halen voor de basisschool kinderen, juist op de Hooge Nesse. Daarbij haakte al heel snel het project "Bewegen in het groen" aan (initieel GZH) en trokken gemeente Zwijndrecht en GZH samen op. 

Gaandeweg het proces werd al snel ingezien, dat de natuur op de Hooge Nesse behouden moest blijven en we daar vooral de natuureducatie en natuurrecreatie moesten laten plaatsvinden. Daarbij is gelijkertijd besloten om voor het intensieve gedeelte (het bewegen) het Veerplaatgebied beter te gaan benutten. Dit alles in nauwe samenwerking met de gemeente, die ook de voorafgaande placemaking bijeenkomsten en werkgroepen samen heeft georganiseerd en begeleid om deze hele realisatie tot stand te brengen. Als kers op de taart, heeft Groenvoorziening ZH (GZH) de natuur beheer organisatie van Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) de kwaliteitsimpuls ingediend, waardoor er heel veel voorzieningen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. 

Toen het NRIJ verenigingen uitnodigden om met ideeën te komen om het gebied bij het ARA Hotel, de Hooge Nesse en de Veerplaat, verder te ontwikkelen, werd deze uitnodiging graag aanvaard. Het Platform Sport en Bewegen ging vervolgens deelnemen in de later opgerichte Stichting Hooge Nesse/Veerplaat (SHNV) en een van de projecten die kansrijk werd geacht was de beweegtuin. Bewegen in het Groen is toen een project van SHNV geworden. Recent is op de Veerplaat al de Discgolfbaan geopend. Een leuke mogelijkheid om recreatief te bewegen voor jong en oud. En ook aan de volgende projecten wordt hard gewerkt, namelijk de aanleg van een “beachsportveld” en de “bootcamproute”. Verder worden er plannen uitgewerkt voor een speelbos en een educatief milieu neutraal gebouw. Bij het ontwikkelen van deze plannen op en rond de Hooge Nesse is natuurlijk ook de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard sterk betrokken.
Ċ
Hooge Nesse,
12 mei 2017 05:19
Comments