NME gebouw de Schone Nes

Het gebouw is in ontwikkeling en we streven er naar om het in 2019 te kunnen realiseren.

Bij de ontwikkeling van het gebied werkt het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde nauw samen met de gemeente Zwijndrecht en de stichting Hooge Nesse/ Veerplaat. De gemeente en het recreatieschap stellen geld beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe recreatieve activiteiten en faciliteiten. De stichting Hooge Nesse vertegenwoordigd de bewoners van Zwijndrecht, staat o.a. voor de duurzame ontwikkeling van de Hooge Nesse en voor meer bewegen in het groen. De drie partijen hebben de handen ineen geslagen en subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland.


Deze activiteitt wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (Stichting MBZ). Stichting MBZ ondersteunt verenigingen en stichtingen die sociale en culturele activiteiten organiseren, met name voor jongeren, in de Zwijndrechtse Waard. Dit is mogelijk door donaties en giften van bedrijven die een groot hart hebben voor de sociale en culturele samenleving. Meer informatie over de Stichting MBZ vindt u op www.stichtingmbz.nl

In het het natuurgebied Hooge Nesse/ Veerplaat is naast de speelpolder de bouw van een bezoekerscentrum gepland. Een nevendoelstelling van de stichting is om zich te richten op sociale duurzaamheid. Concreet betekent dit dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met mensen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De naam die voorzien is voor dit zofenaamde NME-gebouw (Natuur en Milieu Educatie) is De Schone Nes. 

Het bezoekerscentrum is een ontwerp van de SUS Ateliers van de Hoge School Rotterdam. Het is een vervolg van het reeds gerealiseerde CHIBB gebouw. De bouwstijl kan omschreven worden als een autarkisch gebouw, dat zelfvoorzienend is en op een circulaire bouwwijze gerealiseerd zal worden. Met behulp van een kasconstructie en het werken met o.a. leemwanden vindt klimaatbeheersing plaats. Enerzijds leidt deze bouwwijze tot warmte behoud en ook tot voldoende ventilatie. Binnen dit project is het doel samen te werken met studenten van de Hoge School Rotterdam en met leerlingen van MBO-niveau. In het gebouw zullen vernieuwende technologie├źn worden toegepast die bijdragen aan de duurzaamheid van het gebouw. De bouwtijd van het centrum is geraamd op 2 jaar. Hiervan zijn 18 maanden ingepland als opleidingstraject van de leerlingen die de bouw uitvoeren.

Partners

http://www.kuipers-strijen.nl/


https://vorm.nl/over-vorm
https://www.florensis.com/nl-nl/over

Comments