tickets kosten 17 euro aan de avondkassa en 14 euro in voorverkoop

u kan mailen naar

hoogboomclassic@yahoo.com


of telefonisch 0471-070 935


of u schrijft meteen het bedrag over op rekeningnummer
BE03 7775 9173 9684 van HoogboomClassic
met vermelding van uw naam en het aantal tickets dat u graag reserveert
de tickets zullen voor u klaarliggen aan de kassa


de opbrengst van dit concert gaat integraal naar de Vlaamse Vereniging Autisme
Kan je er niet bij zijn geen nood:

Je kan een gift met overschrijving doen op het algemene VVA-rekeningnummer met vermelding "gift":
Rek.nr.: 001-2381238-61
Ibannummer: BE62 - 0012 3812 3861
BIC GEBABEBB


Elke persoon die een gift van ten minste 40€ overmaakt
krijgt het jaar erna in maart automatisch een fiscaal attest toegestuurd.