Höns i stan

Vi är en grupp i föreningen Grön kultur Högsbo som valt att, genom att skaffa höns, belysa de möjligheter och fördelar som finns med djurhållning i staden. Vi har byggt ett hönshus åt föreningen som en liten flock orusthönor besitter. Hönshuset är föreningens och hönorna är hönsgruppens. Hönorna värper ägg till hönsgruppen och producerar gödsel till odlingarna. Förutom att vara en del av kretsloppet och ”produktionskedjan” är hönsen väldigt trevliga att ha på vårt odlingsområde. Vi vill också att andra skall ta efter vårat exempel och att det ska finnas höns på varje gård och i varje park. Blir vi många fler är vår ambition att expandera.

Nedan följer anledningarna till att vi i gruppen har höns.

  • Höns som hobby, husdjur/tamdjur/bruksdjur

  • Etisk ägg- och köttproduktion samt kycklinguppfödning

  • Djurhållning i enlighet med föreningen Grön kultur Högsbos vision om stadsnära ekologisk och hållbar livsstil och ökad diskussion om vår matkultur

  • Att djuren jobbar för oss, t.ex. ger gödsel och ägg, i likhet med de grisar som tidigare vände, gödslade och ogräsbekämpade vårt odlingsområde

  • Social faktor som sevärdhet, upplevelse och för pedagogiskt syfte, visa att man kan ha djur i staden

  • Genbank: bevarande av en utrotningshotad lantras


Våra höns är genbankshöns vilket betyder att vi får föda upp genbankscertifierade djur. Lanthönsklubben organiserar genbank för höns och ankor i Sverige.

Detta är hönsgruppens tillfälliga informationssida. Här lägger vi upp våra erfarenheter i form av dokument och information. Informationen är till föra både oss själva och andra som vill börja ha höns i stan. Vi utökar informationen kontinuerligt. Hittar du några felaktigheter så kontakta oss per mail honsgruppen@gmail.com

Vi är en del av Grön kultur Högsbo och när föreningen hemsida är utbyggd kommer vi att vara en del av den. Mer information om föreningen Grön kultur Högsbo hittar du på www.gronkulturhogsbo.se