2. Ascomycetes‎ > ‎

Terfezia pini Bordallo, Ant. Rodr. & Muñoz-Mohedano. 2013


Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, Terfezia pini

Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, Terfezia pini

Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, microscopía, peridio de Terfezia pini.

Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, microscopía, asca y esporas de Terfezia pini.

Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, Terfezia pini

Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, Terfezia pini

Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, microscopía, asca y esporas de Terfezia pini.

Hongos hipogeos, Pezizales, Terfeziaceae, microscopía, esporas de Terfezia pini.