In de media‎ > ‎

Amerikaanse bisschoppen in verklaring aan LGBT-jongeren: ‘God heeft je geschapen, God houdt van je.’

Geplaatst 7 feb. 2021 12:19 door Rik Renckens
Een groep Amerikaanse katholieke bisschoppen, waaronder een kardinaal en een aartsbisschop, hebben een steunbetuiging ondertekend voor LGBT. -jongeren en zeggen tegen hen: "God created you, God loves you, God is on your side” (God heeft je geschapen, God houdt van je en God staat aan jouw kant).

 “Zoals we in de evangelies merken, onderwees Jezus Christus liefde, barmhartigheid en welwillendheid voor alle mensen, vooral voor degenen die zich op enigerlei wijze vervolgd of gemarginaliseerd voelden; en de Catechismus van de Katholieke Kerk leert dat LGBT-mensen moeten worden behandeld met ‘respect, mededogen en gevoeligheid’,” luidt de verklaring, uitgegeven door de Tyler Clementi Foundation, een organisatie die strijdt tegen LGBT-belaging op scholen en werkplaatsen en in geloofsgemeenschappen. Onder degenen die de verklaring ondertekenden waren kardinaal Joseph Tobin, aartsbisschop van Newark, en aartsbisschop John Wester, die het aartsbisdom Santa Fe leidt.

 Uit de verklaring

“Alle mensen van goede wil zouden LGBT-jongeren moeten helpen, steunen en verdedigen; hun zelfmoordpogingen zijn talrijker dan die van hun heteroseksuele leeftijdsgenoten; zij zijn meer dakloos omwille van afwijzing binnen hun gezin; zij worden afgewezen, gepest en lastiggevallen; zij zijn het doelwit van gewelddadige acties op een alarmerend hoge maat”, vervolgt de verklaring. “De katholieke kerk waardeert de door God geschonken waardigheid van al het menselijk leven en we maken van deze gelegenheid gebruik om tegen onze LGBT-vrienden, vooral jonge mensen, te zeggen dat we achter jullie staan ​​en tegen elke vorm van geweld, pesterijen of intimidatie tegen jullie zijn. "

 Aartsbisschop John Wester

Aartsbisschop Wester zei in een telefonisch interview met onze website dat hij de verklaring ondertekende omdat LGBT-jonge mensen mogen weten: "Je hebt waarde, je bent waardevol en je bent een kind van God." Aartsbisschop Wester is een voormalige leraar op een middelbare school, zei tevens dat belaging erg giftig kan zijn voor jonge mensen die proberen hun seksuele geaardheid onder ogen te zien, vooral wanneer zij of anderen de kerkelijke leer over homoseksualiteit verkeerd interpreteren, door de idee over te brengen dat homo zijn zelf zondig is. De katholieke kerk leert dat homoseksualiteit “objectief gestoord” is en veroordeelt seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht als zondig. Maar tegelijkertijd zegt zij dat homo's “moeten worden geaccepteerd met respect, mededogen en empathie. Elk teken van onrechtvaardige discriminatie ten overstaan van hen moet worden vermeden." Aartsbisschop Wester zei dat de jonge LGBT-ers de kerkelijke leerstellingen over homoseksualiteit soms verkeerd interpreteren en ten onrechte denken dat ze daardoor op de een of andere manier van Gods liefde zijn afgesneden. Aartsbisschop Wester zei dat hij de verklaring heeft ondertekend omdat hij wil dat LGBT- jonge mensen weten: "Je hebt waarde, je hebt waarde en je bent een kind van God." “We hebben onze leerstellingen, die we waarderen en koesteren, maar die leringen moeten worden begrepen in de juiste context van liefde en barmhartigheid”, zei hij. "Soms kunnen mensen afwijkend denken: 'Als het een zonde is om homoseksueel te zijn, dan moet ik een vreselijk mens zijn.' De kerk leert dat niet en het is belangrijk dat [jonge mensen] niet die verkeerde indruk krijgen." Hij voegde eraan toe: “Ik vind het tragisch dat jonge mensen in de LGBT-gemeenschap worden gepest en belachelijk gemaakt, ik noem het een variant van de onverdraagzaamheid en vooroordelen dan die we tegenwoordig in ons land zien".

 Bisschop John Stowe

Bisschop John Stowe, die het bisdom Lexington, Ken., leidt, vertelde (onze website Amerika) dat hij de verklaring heeft ondertekend omdat hij van alumni en studenten in de katholieke scholen van zijn bisdom heeft gehoord dat het belagen van LGBT-studenten een serieus probleem is. "Soms werden beledigende opmerkingen onbetwist gebracht of zelfs weggelachen door de faculteit", zei bisschop Stowe in een e-mail. “Ik heb gehoord van andere LGBT -katholieken dat wat andere studenten ervoeren als de beste jaren van hun leven, voor hen dikwijls een traumatiserende ervaring was, omdat ze sociale afwijzing ondergingen en het besef van Gods liefde voor hen ervoeren als hun enige hoop op redding. Te vaak voelden deze studenten zich geïsoleerd, soms zelfs bang om steun te bekomen van ouders en familie." Vorig jaar verschenen bisschop Stowe en aartsbisschop Wester in een video waarin ze de LGBT-gemeenschap steunden. Het was gepland om een ​​conferentie bij te wonen over pastorale zorg voor LGBT-mensen, georganiseerd door James Martin, S.J., maar die werd verplaatst vanwege de pandemie. (Pater Martin, een hoofdredacteur van deze Amerika-website, hielp de Tyler Clementi Foundation bij het contacteren van bisschoppen die mogelijk geïnteresseerd waren in het ondertekenen van de verklaring.)

 Kardinaal Tobin en andere bisschoppen

Andere bisschoppen die ook de verklaring ondertekenden, hebben eerder hun steun uitgesproken voor LGBT-katholieken, waaronder kardinaal Tobin. In 2017 sprak hij met een groep van ongeveer 100 LGBT-katholieken die bijeenkwamen in Newark's Cathedral Basilica of the Sacred Heart, en in 2019, vertelde hij NBC News dat hij de taal van de kerk rond homoseksualiteit "zeer ongelukkig" en "kwetsend" vond. Ook bisschop Robert McElroy, die het bisdom San Diego leidt, ondertekende de verklaring. In 2016 steunde hij de idee dat de kerk zich moest verontschuldigen bij LGBT- mensen voor historische mishandeling en hij riep op tot een kerkelijke leer over dit thema in een "taal die inclusief is, omvattend [en] pastoraal". Bisschop Steven Biegler van Cheyenne en bisschop Bisschop Edward Weisenberger van Tucson, evenals twee gepensioneerde hulpbisschoppen, bisschop Thomas Gumbleton van Detroit en bisschop Dennis J. Madden van Baltimore, ondertekenden ook de verklaring.

Ter herinnering aan Tyler Clementi

De Tyler Clementi Foundation is genoemd naar de Rutgers University-student die in 2010 stierf door zelfmoord als gevolg van online pesten. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention worden lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren gepest en proberen ze sneller zelfmoord te plegen dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Transstudenten rapporteren vaker pesten, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen dan niet-transgender studenten. De C.D.C. zegt dat scholen kunnen helpen bij het bestrijden van zelfmoord door respect voor studenten aan te moedigen en door pesten en intimidatie te verminderen.

 Moeder Jane Clementi

Jane Clementi, de moeder van Tyler en de mede-oprichter van de stichting, vertelde dat de stichting zocht naar ondersteunende verklaringen van religieuze leiders ten aanzien van  LGBT-jongeren omdat ze 'uit de eerste hand heeft gezien hoe belangrijk het is om positieve boodschappen te geven in religieuze gemeenschappen om mensen te beïnvloeden'. “Ik hoop dat elke jonge LGBT-persoon deze verklaring zal lezen en zich gesteund voelen, dat ze weten dat ze niet alleen zijn en dat er leden van hun geloofsgemeenschap zijn die hen steunen”, zei Jane Clementi, eraan toevoegend dat ze hoopt dat de ouders van LGBT–kinderen zich niet geïsoleerd voelen als ze behoren tot geloofstradities die historisch gezien geen ondersteuning bieden aan LGBT-mensen.

 8 van de 430

Dit is niet het eerste geloofsstatement van de Tyler Clementi Foundation. Zij organiseert ook een campagne gericht op leiders uit de Southern Baptist-traditie en zij heeft geprobeerd om op geloof gebaseerde conversietherapieprogramma's te bestrijden. Op haar website zegt de stichting: "LGBTQ-mensen behandelen als minder gewaardeerd, prediken tegen LGBTQ-mensen en de seksuele geaardheid of genderidentiteit van LGBTQ-mensen‘ zondig ’noemen, zijn allemaal potentiële voorbeelden voor op religie gebaseerde belagingen." Er zijn ongeveer 430 bisschoppen in de Verenigde Staten, en met slechts acht ondertekenaars van de verklaring, zei mevrouw Clementi, die katholiek opgevoed is en die vandaag een protestantse kerk bezoekt, dat ze hoopt dat anderen ook zullen tekenen. "We proberen een gesprek te beginnen," zei ze, en ze merkte op dat de verklaring "niet in strijd is iets uit de katholieke leer, die ik heb leren kennen als een boodschap van liefde, barmhartigheid en inclusie." "Dat is zo belangrijk voor de kerk om de wereld te beschijnen", voegde ze eraan toe.

 Michael J. O'Loughlin

25 januari 2021

www.americamagazine.org

(Eigen vertaling en tussentitels)

 

Comments