Over ons‎ > ‎

Werking

VEILIGHEID

 

Voor een aantal leden van de groep is het moeilijk om op hun pastoraal werk over hun seksualiteit te spreken. Anderen kiezen bewust om dat niet te doen. Sommigen vinden het belangrijk om daarover steeds open te zijn. Om tegemoet te komen aan die gevoeligheden, heeft de groep als regel om nooit de namen van de andere leden naar buiten te brengen. Men mag dus alleen zichzelf outen. Wie komt mag rekenen op anonimiteit naar buiten en op het vertrouwen van alle leden.

 

Daarom ook wordt nooit het adres van samenkomen gepubliceerd. De leden van de groep worden verwittigd via persoonlijke e-mail. Als er naar buiten toe een samenkomst wordt voorgesteld, wordt enkel het adres van de contactpersoon vermeld.

 

Nieuwelingen kunnen aansluiten na aan oriënterend gesprek met die contactpersoon.

 

SAMENKOMSTEN

 

De groep van holebipastores komt minstens een viertal keren per jaar samen voor de bespreking van een thema, een uitwisseling over het eigen leven en bezinning over hun geloof, of eerder ontspannend.

 

De samenkomsten zijn gespreid over de vier seizoenen:

 

- in de lente, rond 1 mei, is er een thematische samenkomst, die soms reeds rond de middag begint,

 

- in de zomer is er een 'vakantiesamenkomst': wij brengen een bezoek aan een toeristische plaats en genieten er,

 

- in de herfst en de winter houden we thematische samenkomsten, doorgaans op een zondagnamiddag, die we afronden met een avondmaal.

 

De samenkomsten zijn anders dan 'vergaderingen': naast het thematisch deel, is er ruimte voor koffiegesprekken en ontmoeting, voor bezinning  en voor samen tafelen.

 

De thema's komen uit het kerkelijk, pastorale en persoonlijke leven.  Recent waren er bijvoorbeeld een aantal themasamenkomsten rond 'lichamelijkheid', in de ruime zin van het woord ('gezond adem halen', 'de grenzen kennen van je lichaam', ...).

 

Elk jaar houden we een binationale samenkomst, met onze collega's uit Nederland (Werkverband van Katholieke Homopastores), afwisselend in Nederland en in Vlaanderen.

 

STUURGROEP

 

De groep van holebibpastores streeft ernaar om geen zware structuur te zijn in haar werking.  Ongeveer om de vijf jaren wordt uit de leden van de groep een 'stuurgroep' samengesteld, van ongeveer vijf personen, met als opdracht:

 

- thematische samenkomsten van de groep voorbereiden,

 

- uitnodigingen verzenden en adresbestand bijhouden,

 

- de leden informeren over belangrijke gebeurtenissen of veranderingen in het werk en leven van de leden (bv. een ziekte of overlijden, een nieuwe benoeming, ...),

 

- een woordvoerder aanduiden tot wie de media zich kunnen wenden voor nieuws over de groep of die namens de groep kan reageren op bepaalde gebeurtenissen in de katholieke kerk rondom holebiseksualteit.

 

Comments