Over ons‎ > ‎

Historiek

De pastoresgroep is opgericht in 1980, door een groepje van een viertal priesters.  Zij vonden bijna vanaf het begin steun bij kan. Piet De Haene (+2001) en bij de protestantse dominee Frank Marivoet.

 

 

+ Kanunnik Pieter De Haene

 

Sindsdien is de groep aangegroeid tot een ruim aantal van ongeveer vijtig leden, vooral priesters, enkele mannelijke religieuzen en enkele diakens.  Tot hiertoe hebben zich nog geen vrouwelijke religieuzen aangemeld, maar er wordt wel naar uitgezien.

 

Het stramien van thematische samenkomsten op zondag, was reeds aanwezig vanaf het begin, en is in de loop van de voorbije jaren een goede formule gebleven.

Op regelmatige tijdstippen wordt door de groep communicatie gezocht met de bredere kerkgemeenschap.

 

In 1999 verscheen de bundel 'Mag ik je een roze tuin beloven?', een brochure met suggesties voor vriendschapsvieringen en zegeningen van holebirelaties. 

 

n 2000 bracht een afvaardiging van de Stuurgroep een bezoek aan kard. Godfried Danneels, om met hem te spreken over de werking van de groep en de nood aan een betere opvang van homoseksuele priesterkandidaten in de seminaries.

 

In 2001 werden een honderdtal priesters uit alle Vlaamse bisdommen bevraagd naar hun houding ten overstaan van het zegenen van holebirelaties;  uit deze bevraging bleek dat 80% van de priesters principieel positief staat t.o.v. die vraag.

 

In 2005 vierde de holebipastoresgroep haar 25-jarig bestaan, met een bijzonder colloquium in Antwerpen, rond het thema 'Levende liefde, blijvende trouw'.  Opmerkelijk daarbij was de inbreng van Bernard De Cock, die nadacht over de eigenheid van de homoseksuele liefde. Net geen honderd geïnteresseerden namen aan het colloquium deel.

 

Colloquium  'Levende liefde, blijvende trouw'

 

Regelmatig is het nodig dat de groep haar visie laat horen, in het bijzonder bij de publicatie van kerkelijke documenten of ‘kardinale’ uitspraken. Daarin blijkt dikwijls bijzonder weinig waardering voor de liefdesrelatie van holebikoppels.

 

Gezien er een aantal veranderingen zijn bij de bisschoppen, is de groep momenteel bezig om via contact met de nieuwe bisschoppen opnieuw aandacht te vragen voor het bestaan van de groep en in het bijzonder, voor de aandacht voor seksualiteit in de priesteropleiding.

 

 

Comments