Linken

Homo-pastores Nederland, WKHP

"Werkverband van Katholieke Homo-Pastores", de groep van Nederlandse katholieke pastores (met heelwat pastorale werkers).

www.homopastor.nl

Landelijk KoördinatiePunt

Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP): het LKP is een Nederlandse koepelorganisatie van ruim 20 (vooral protestantse) groepen, op het terrein van geloof, kerk en homoseksualiteit.

www.lkp-web.nl

WHT - Werkverband van Queer Theologen

Het WHT wil queer theologen verenigen met het oog op onderlinge ontmoeting en gezamenlijke bezinning. Het WHT staat daarbij voor een positieve theologische waardering van seksuele diversiteit en komt op voor een gelijke acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen binnen kerken en in de samenleving als geheel.

www.queertheologen.nl

Dignity Nederland

Stichting Dignity Nederland is opgericht op 11 augustus 1987 door Jhr. Floris W.M. Michiels van Kessenich [26 augustus 1957 - 15 december 1991] met als doel emancipatie en integratie van homoseksuele mensen in de Katholieke Kerk. Zij houden maandelijks een viering in de Maranathakerk in Amsterdam.

www.dignitynederland.nl

European Forum of LGBT Christian Groups

The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups exists to work for equality for lesbian and gay people within and through the Christian churches of Europe

 

 

 
çavaria
       
Koepelvereniging van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgendergroepen. (Voorheen 'Holebifederatie').
Holebipastores is als 'landelijke groep' lid van çavaria.
In de raad van bestuur is iemand van holebipastores gekozen,
in het bijzonder om aandacht te geven aan het thema 'geloof
en holebiseksualiteit' in de verschillende geloofsgemeenschappen.
 
 
 
Wel Jong Niet Hetero
 
 
 
Holebinieuwssites
 
 
 
 
(Met o.a. in hun informatierubriek, een beknopt antwoord
rond homoseksualiteit in het christendom, de islam,
het jodendom).
 

 
 
Comments