ПРО САЙТ

ВИДАННЯ HOMONANS”/ГОМОНАНС

Сайт-видання “HomoNanS” присвячено НОВІЙ ЛЮДИНІ МАЙБУТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА. Така Людина появилася як концептуальний наслідок багаторічного онтологічного дослідження реалоадекватності людського буття. У відповідних рубриках подано Концепцію, Концепти, Публікації, Іміджологічні проекти та інші матеріали про нову Людину...

Уперше в світовому бутті та світогляді розроблено „Кардинально-новітню концепцію вдосконалення і трансформації сучасної ЛЮДИНИ (Homo Sapiens Sapiens) у ГомоНанСа (HomoNanS) – ГОМОНАНСИЗМ” зі збереженням людської біосутності на основі нанотехнологій у взаємодії з ІКТ, що обумовлено необхідністю адекватності і сприяння їй задля виживання і поступу, – поліфункціональної життєдіяльності в революційно видозмінених майбутніх суспільствах і цивілізаціях.


Впервые в мировом битии и сознании разработано „Кардинально-новейшую концепцию совершенствования и трансформации современного ЧЕЛОВЕКА (Homo Sapiens Sapiens) в ГомоНанСа (HomoNanS) – ГОМОНАСИСЗМ” с сохранением человеческой биосущности на основе нанотехнологий во взаимодействии с ИКТ, что детерминировано необходимостью адекватности и содействия ему ради виживання и прогресса, полифункциональной жизнедеятельности в революционно-существенных видоизменениях будущих обществ и цивилизаций.


For the first time in the world science and outlook the “Cardinal Innovative Concept of a Modern Human’s (Homo Sapiens Sapiens) Improvement and Transformation into a HomoNans” has been worked out and the applied homonansology – “HOMONANSISM” has been formed basing on the development of nanotechnologies following the lead of ICT and biocomputerization along with human biobasis preservation.


СФОРМОВАНО ГОМОНАНСОЛОГІЮ – ОСНОВИ НОВІТНЬОЇ НАУКИ ПРО НОВОАДЕКВАТНУ ЛЮДИНУ МАЙБУТНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.


Автор-засновник і концептор сайт-видання, академік ©Бугрим В.В., 2000-2012


Подстраницы (2): НОВИНИ ПРОЕКТИ